Kontaktinformasjon

E-post:
vestland@idrettsforbundet.no

Kontaktperson for anlegg Vestland IK:
Narve Heggheim 913 14 783
narve.heggheim@idrettsforbundet.no