Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett. 

Har du spørsmål om inkludering?

Helene Fraas
Helene Fraas
Rådgiver inkludering flerkulturelle

Grethe Hillestad
Grethe Hillestad
Rådgiver