Bilde av nettverket tatt under en samling i Hammerfest i 2022
Bilde av nettverket tatt under en samling i Hammerfest i 2022

Bli med i vårt nettverk for unge ledere!

Vi inviterer nå flere unge ledere, i aldersgruppen 18-30 år, som har styreverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund i Finnmark, til å bli med i vårt nettverk. Som deltaker i vårt nettverk får du også muligheten til å bli med i prosjektet "unge ledere gir tilbake".

I perioden 2020-2023 ettablerte daværende Troms og Finnmark idrettskrets et nettverk for unge ledere med styreverv. Via nettverket har vi knyttet til oss flere talentfulle og engasjerte unge ledere. Vi er så heldige at SpareBank 1 Nord Norge fortsatt vil være en samarbeidspart og hjelpe oss med å fortsette gi unge ledere en mulighet for å utvikle seg. Tusen takk til SpareBank 1 Nord Norge som bistår oss med midler.

Vi inviterer nå flere unge ledere, i aldersgruppen 18-30 år, som har styreverv i idrettslag, idrettsråd, særkrets og i særforbund i Finnmark, til å bli med i vårt nettverk. Vi samler de unge lederne til minst to helge samlinger løpet av året. Gjennom nettverket får deltakerne mulighet til å utveksle erfaringer og få relevant faglig påfyll, de som ønsker det får også muligheten til å bidra på fremtidskveldsatsningen. 

Reise og opphold for deltakelse i nettverket dekkes av midler fra Samfunnsløftet og fra idrettskretsen. 

Vil du bli med i vårt nettverk kan du ta kontakt med:

Inger-Lise Eieland

e-post: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no

eller på telefon/sms til 47617013

 

 

 

Inger-Lise Eieland
Inger-Lise Eieland
Idrettsfaglig rådgiver

Fagområde: Klubbutvikling og kompetanse, Barne- og ungdomsidrett, verdiarbeid og kommunikasjon.