Utvalg for idrett for utviklingshemmede

Som et ledd i arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen, er det opprettet et utvalg for idrett for utviklingshemmede.

Også den internasjonale tilknytningen til Special Olympics jobbes det nå med å fullføre.

Utvalget består av:
· Kristin Kloster Aasen, Idrettsstyret – leder
· Stig Martin Sandvik, representant for idrettsutøverne, Lillestrøm Sportsklubb
· Cecilie Willoch, foreldrerepresentant
· Åse Torheim, Special Olympics International
· Kristin Homb, Norges Svømmeforbund
· Henrik Lunde, Norges Fotballforbund
· Bjug Ringstad, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 
NIF har også i samarbeid med aktuelle særforbund og representanter for utøvergruppen arbeidet med å sette sammen en delegasjon utøvere til Special Olympics World Summer Games i Los Angeles i juli i år.  Denne delegasjonen er formelt påmeldt dette arrangementet.
 
- Det er utrolig hyggelig at vi nå har kommet i mål med den organisasjonsmessige fullintegreringen av utøvere med utviklingshemninger i NIF på alle nivåer. Dette er en berikelse for hele den norske idrettsbevegelsen, uttaler utvalgsleder og NIFs 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen. 

– Den norske idrettsmodellen er inkluderende, og vi skal ta godt vare på alle som ønsker å drive med idrett innenfor vår organisasjon. Jeg vil rette en takk til Kulturminister Thorhild Widvey, som har vært en positiv medspiller i hele prosessen. Vi er veldig glade for at Kulturdepartementet har bevilget til sammen 3 millioner kroner til å utvikle idrett for denne målgruppen i 2014 og 2015, avslutter Kloster Aasen.