foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad

Aktivitetsguide i idretten

NB: Vestland idrettskrets skal endre navnet på feltarbeid til aktivitetsguide.

I korte trekk handler aktivitetsguide arbeid om at innføringsklasser får en aktivitetsguider, kvalifisert person med idrettsbakgrunn, i kroppsøvingstimene som hjelper til i timene og som kartlegger idrettsønsker til elevene. Videre hjelper aktivitetsguiden elevene med kontakten til aktuelle idrettslag, og aktivitetsguiden kan også følge til første trening. aktivitetsguidene motiverer deltakerne, bygger broer mellom idretten og familiene og hjelper deltakerne inn i varig aktivitet.  

Skolen er den arenaen hvor vi når alle, både elevene og foreldrene. Fysisk aktivitet gir alle elever bedre motorikk, konsentrasjon, læring og et sosialt fellesskap. Vi har sett at vårt samarbeid med innføringsklasser er nødvendig for å møte barn og ungdommer med innvandrer bakgrunn i trygge og kjente omgivelser. Her sikrer vi god kontakt med elevene og ikke minst får foreldrene informasjon om hvem vi er og hva vi kan hjelpe deres barn og dem selv med. Får vi ikke dannet gode relasjoner gjennom møte i kroppsøvingstimen, blir heller ikke oppfølgningen på ettermiddagen og fritiden like lett. Så skolearenaen er særs viktig i vårt arbeid.  

Om du driver med volleyball i Norge, USA, Romania, Tanzania eller Tyrkia er reglene de samme. Da er det alt starten på et felleskap, selv om de ikke snakker samme språk. I idretten vil du møte et miljø som er mye likt uavhengig av språk, økonomi, treningsforhold og sosial rang, nettopp fordi reglene i idretten er internasjonale. 

 

Спортивний район Вестланд і Спортивна рада в Бергені можуть допомогти знайти спортивні клуби та секції для дітей, молоді та дорослих.

Також ми надамо допомогу з оплатою та необхідним спортивним знаряддям.
 

Контактна інформація:

Grethe Hillestad - mobil 419 00 122 - grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

 

Вкажіть в email:

- ім'я та прізвище (латиницею).

- дату народження.

- стать.

- контактний номер телефону

- мови, якими володієте.

- вид спорту, яким хочете займатися.

 

Engelsk versjon:

An activity guide is a person who helps both children, young people and adults to find and participate in desired sports activities. Those who need/want help from an activity guide are often people who do not know the Norwegian sports model, who find it difficult and resource-intensive to orientate themselves in the various offers in the local area, and think that language, finances or lack of contact networks are barriers to participation in sports. On behalf of schools, agencies in the municipality, sports teams, resource groups, voluntary organizations, or at the request of those who may wish, an activity guide will help with participation in ordinary sports activities near you.

 

Arbisk versjon:

دليل النشاط هو شخص يساعد كل من الأطفال والشباب والبالغين في العثور على الأنشطة الرياضية المرغوبة والمشاركة فيها. غالبًا ما يكون أولئك الذين يحتاجون / يريدون المساعدة من دليل النشاط أشخاصًا لا يعرفون النموذج الرياضي النرويجي، والذين يجدون صعوبة ويحتاجون إلى موارد مكثفة لفهم العروض المتوفرة المختلفة في المنطقة المحلية، هولاء الاشخاص يعتقدون ايضا أن اللغة أو الحالة المادية أو نقص في العلاقات تعتبر حواجز أمام المشاركة في الرياضة. نيابة عن المدارس، والوكالات في البلدية، والفرق الرياضية، ومجاميع المتابعة الخاصة، والمنظمات التطوعية، أو بناءً على طلب أولئك الذين قد يرغبون، سيساعد دليل النشاط في المشاركة في الأنشطة الرياضية المعتادة بالقرب من اماكن سكنك

 

Vi skal arbeide for å få minimum 50% og helst over 75% av elevene per innføringsklasse vi er representert i, ut i ordinær idrettsaktivitet. (Gjelder innføringsklasser for barn og ungdommer). 

Gjennomføre minimum en aktivitetsdag årlig for innføringsklassene i Bergen og gjerne en aktivitetsdag i en annen kommune. En aktivitetsdag er primært for barn og ungdommer fra innføringsklasser hvor de blir introdusert for mange ulike idretter som de kan finne i sitt nærmiljø. 

Informere og lære barn, ungdommer og foreldre om idrett i Norge. Vi skal være representert på foreldremøter i de innføringsklassene vi samarbeider med. Ha idrettsinformasjonssamlinger i åpne møteplasser, på mottak og i introduksjonsklasser.  

Studerer du idrett, folkehelse, idrettsvitenskap, sport management, interkulturelle studier eller andre aktuelle studier så ta kontakt, eller du er jobbsøker generelt. Vi søker studenter og andre som er interessert i å være med som aktivitetsguider. Er du interessert i idrett, driver med idrett eller har idrettsbakgrunn kan aktivitetsguide arbeidet være noe for deg.  

Dette er deler av aktivitetsguidens arbeidsoppgaver: 

  • Du skal både holde kroppsøvingstimer og andre aktivitetstimer alene eller sammen med andre. 
  • Du skal støtte lærere i kroppsøvingstimene med å følge med på og hjelpe elevene under aktivitetene. 
  • Du skal videreformidle og lære hva idrett er og hva det gir dem som deltar. 
  • Du skal følge opp elevene og hjelpe dem ut i idrettsaktiviteter, spesielt på ettermiddagen når idretten er aktiv. Dette er hovedarbeidet. 
  • Du skal samarbeide med skole, idrettslag, idrettskrets/særkrets for å hjelpe enkeltpersonene og deres familie med idrettsdeltagelsen. 

Vi søker personer som er/har: 

  • Interessert i idrett og har kjennskap til idrettslag/klubber 
  • Positive og imøtekommende 
  • Klare og tydelige formidlingsevner  
  • Er fleksible og kan følge opp personer på ettermiddagstid 

Alle må levere politiattest, som alle andre som arbeider med barn og idrett. 

 

Søknad sendes til: 

grethe.hillestad@idrettsforbundet.no