Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv
Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv

Webinar Aktiv saman

Aktiv saman arbeider med å skape inkludering og mangfald i born og ungdom si fritid med idrett og friluftsliv i fokus.Vi ønsker deg velkomen til webinar 18. oktober som skal sette fokus på samspel mellom det frivillige og kommunane.

Vi vil også introdusere rollemodellar som metode i inkluderingsarbeidet for å få fram mangfaldet. Samlinga er på Teams og er open for alle, særleg for deg som arbeider med folkehelse, idrett, friluftsliv, frivilligheit og mangfald.

Aktiv saman er sett saman av representantar frå Vestland fylkeskommune, Vestland idrettskrets, Bergen- og Hordaland turlag og ei rekkje ressursar ute i kommunar og organisasjonar.

PROGRAM