foto: Tove Lise Mossestad
foto: Tove Lise Mossestad

Samarbeid

Vestland idrettskrets samarbeider med Norges Fotballforbund Hordaland og Norges Håndballforbund Region Vest om arbeidet til Klubbutvikler inkluderingVi samarbeider også tett med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. 

Under presenterer vi noen av de viktigste samarbeidene for vårt inkluderingsarbeid. Noen samarbeid er fast, andre utvikler- og endrer seg over tid. Du finner også gode tips til hvem dere i idretten kan samarbeide med og hvorfor slike samarbeid er viktige.  

Sammen blir vi bedre, og sammen kan vi få alle med. 

Det er idrettslagene som utfører selve aktiviteten. Idrettslagene skaper et sosialt fellesskap, trygge oppvekst miljøer og bidrar til et levende og yrende lokalsamfunn. Vi er avhengig av god involvering og kontaktpunkter for inkluderingen i idrettslagene. Gjennom arbeid med klubbutvikling- og fokus på inkluderingsarbeidet hos idrettslagene ser vi at idretten har styrket det generelle inkluderingsarbeidet og er på offensiven for nye medlemmer. Når medlemsantallet øker kan det bidra til at flere frivillige hjelper til i idrettslaget også 

Gjennom idrettslagene får vi i Vestland idrettskrets tilgang til dyktige trenere og instruktører som vi kan bruke på våre aktivitetsdager, aktivitetstimerferieaktiviteter og mer. Hjelpen vi får fra idrettslagene støtter vi med små honorar til instruktørene/klubbkassen eller ev. ved å sponse kursdeltagelser 

Vi oppfordrer også idrettslag til å samarbeid med andre idrettslag, klubber eller idrettsgrupper.  

Vårt tette samarbeid med særkretsene til fotball og håndball er uunnværlig for suksessen til vårt inkluderingsarbeid. Siden vi er lokalisert på Idrettens Hus er det også lett å samarbeide med flere av særkretsene og regionene til de ulike idrettsgrenene. Vi har flere gode samarbeid og har stor nytte av et bredt aspekter med idretter til våre aktivitetstiltak 

Idrettsråd er også en viktig samarbeidspartner for oss og dere idrettslagVi informerer om vårt arbeid til idrettsrådeneslik at vi sammen kan støtte idrettslagene og målgruppen bedre. Idrettsrådene videreformidler informasjon til idrettslagene og vi kan sammen arrangere aktiviteter.  

Et godt samarbeid med offentlige etater resulterer i gode medspillere til idrettslagenes initiativer. Inkluderingsarbeidet skal ikke kun overlates til det frivillige og enkeltpersoner, vi må samarbeide med det offentlig om arbeidet.  

Etater som vi samarbeider med kan være idrett, inkludering, mangfold, helse og skole. Fra idrettsetaten i Bergen får vi for eksempel god hjelp til leie av idrettsanlegg og diverse utstyr, ikke minst er de gode sparringspartnere og skaper et godt kontaktnettverk. Vi har gode samarbeid med Flyktningetjenesten, NAV, aktivitetssenter og kulturkontor i enkelte kommuner 

Som idrettslag blir det viktig å se på samarbeid med skoler, helsestasjoner, Flyktningetjenester og aktivitets- og kulturkontorer. Idrettsrådene har ofte god kontakt med idrettsetaten i kommunene og kan hjelpe idrettslag med eventuelle samarbeid her.  

Skolen er den arenaen hvor vi når alle, både elevene og foreldrene. Vi har sett at vårt samarbeid med innføringsklasser er nødvendig for å møte barn og ungdommer med innvandrer bakgrunn i trygge og kjente omgivelser. Her sikrer vi god kontakt med elevene og ikke minst får foreldrene informasjon om hvem vi er, og hva vi kan hjelpe deres barn og dem selv med. Så skolearenaen er særs viktig i vårt feltarbeid.  

Å ha aktivitetstiltak med og gi informasjon via skolen eller på foreldremøterskolehelsetjenesten, skolefritidsordning (SFO/AKS) eller Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), hvis det tillates.  

Frivillige organisasjoner vi samarbeider med hjelper oss med å komme i kontakt med målgruppen, de kan hjelpe med å videreformidle informasjon fra oss, med transport, komme i kontakt med foreldre og familier, støtte i 1 til 1 kommunikasjon, er med oss på aktivitetstiltak og generelt arbeider godt med inkluderingsarbeidet. Sammen med frivillige organisasjoner er vi med i noen gode ressursgrupper, hvor vi veksler ulike erfaringer. 

Forslag på frivillige organisasjoner idrettslag kan samarbeide med: 

  • Frivillighetstjenester 
  • Frivillighetssentraler 
  • Kirkens Bymisjon  
  • Redd Barna
  • Røde Kors
  • Bergen og Hordaland turlag og de ulike tur lagene per kommune

Ressursgruppen Aktiv Saman arbeider for integrering og inkludering av barn og ungdommer i Vestland fylke gjennom idrett og friluftsliv. Ressursgruppen styres av Vestland fylkeskommune og Vestland idrettskrets, i samarbeid med Bergen kommune, Askøy kommune og Samnanger kommune, Hordaland turlag og representant fra Ny-Krohnborg aktivitetssenter. Vi har aktivitetstiltak sammen, veksler erfaringer og kontaktnettverk, og hjelper hverandre i inkluderingsarbeidet