Aktiv saman er eit samarbeid mellom fleire frivillige organisasjonar, kommunar og fylkeskommunen og del av regional satsing på integrering gjennom idrett og friluftsliv.
Aktiv saman er eit samarbeid mellom fleire frivillige organisasjonar, kommunar og fylkeskommunen og del av regional satsing på integrering gjennom idrett og friluftsliv.

Webinar: Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv – Styrking av frivilligheita

AKTIV SAMAN

Aktiv saman ønsker deg velkomen til webinar 24. januar 2022 som set fokus på samspel mellom det frivillige og kommunane. Korleis kan vi styrke samarbeid mellom kommunar og frivilligheita? Vi har frivilligheitsåret i fokus og inkluderingsarbeidet som ein viktig del av dette!

Samlinga er på Teams og er open for alle, særleg for deg som arbeider med folkehelse, idrett, friluftsliv, frivilligheit og mangfald.

INVITASJON