f.v. Knut Songve, org.sjef, Elise Barsnes, klubbutvikler inkludering og Jannicke Haugan , leder Prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Foto: Grethe Hillestad
f.v. Knut Songve, org.sjef, Elise Barsnes, klubbutvikler inkludering og Jannicke Haugan , leder Prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Foto: Grethe Hillestad

Gavetildeling fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til samfunn og verdiarbeidet

Vestland idrettskrets i samarbeid med NFF Hordaland og NHF Region Vest fikk denne uken overrakt en gavetildeling fra Sparebankstiftelsen SR-Bank på kr. 1.000.000 til inkluderingsprosjektet innen samfunn og verdiarbeid.

Vi er svært takknemlige for denne muligheten til å styrke og videreutvikle vårt arbeid innenfor dette viktige området. Midlene vil bli benyttet til arbeid i kommunene Bergen, Bjørnafjorden, Stord, Øygarden og Askøy. Hovedmålet er å bidra til at alle barn, ungdom og voksne skal kunne delta og bli kjent med idrettsaktiviteter i sitt nærmiljø. Et prioritert område er barn og ungdom som faller utenfor eller ikke har deltatt grunnet etnisitet, økonomi, erfaringer og/eller bakgrunn. Vår målsetting er at dette arbeidet skal bidra til gode idrettsopplevelser for den enkelte og til enda mer levende lokalsamfunn – kort sagt til en bedre hverdag for flere. I samarbeid med idrettslag, kommuner og andre frivillige organisasjoner skal vi arbeide med å bryte ned barrierer som hindrer deltakelse i idrettsaktiviteter og for å forhindre utenforskap.

Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank her.