Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2023

Bufdir sin tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023, og søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Deltagelse i idrettsaktiviteter er et viktig virkemiddel for å hindre utenforskap og skaper større kjennskap og trygghet til nærmiljøet.

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Selve utlysningen finner du HER, med nyttig informasjon og kriterier. Husk å sjekke kriteriene nøye og ta kontakt med din kommunekontaktperson om du skulle være usikker på noe. Søknadsskjemaet finner du her ved å logge inn i søknadsportalen.

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen i Vestland fylke finner dere her