Fjelleir i Bergsdalen Hild Aase_1110x740.jpg

Webinar: Inkludering og mangfald i idrett og friluftsliv - FERIEAKTIVIITETAR

Velkomen til webinar med Aktiv saman. Vi ønsker deg velkomen til webinar som set fokus på ferieaktivitetar. Korleis kan vi saman skape spennande, gode, minnerike og populære ferieaktivitetar for born og unge denne sommaren?

Kven kan man samarbeide med, korleis kan gjennomføringa vere, kvifor er det viktig å involvere ungdommen og skal deltakinga koste noko? Vi skal dele våre erfaringar frå ulike kommunar og frivilligheita.

Samlinga er på Teams og er open for alle, særleg for deg som arbeider med folkehelse, idrett, friluftsliv, frivilligheit og mangfald.

INVITASJON