Foto: Tove Lise Mossestad
Foto: Tove Lise Mossestad

Vestland idrettskrets trenger feltarbeidere

I vårt arbeid innen samfunn og verdiarbeid, trenger vi feltarbeidere til våre inkluderingsoppdrag. Sammen med utvalgte skoler for barn og ungdom i Bergen, på Askøy og i Øygarden trenger vi feltarbeidere til å følge opp spesielt barn og ungdom ut i idrettsaktiviteter.

En feltarbeider i idretten eller en aktivitetsguide, er i vår betydning en person som hjelper både barn, ungdom og voksne med å finne og delta i ønskede idrettsaktiviteter. De som trenger og/eller ønsker hjelp fra en feltarbeider er gjerne personer som ikke kjenner til den norske idrettsmodellen, som synes det er vanskelig og ressurskrevende å orientere seg i de ulike tilbudene i nærområdet, og synes at språk, økonomi eller manglende kontaktnettverk er barrierer for deltagelse i idretten.

På oppdrag fra innføringsklasser, ressursgrupper, frivillige organisasjoner og etater i kommuner, skal en feltarbeider ha kontakt med, følge opp og hjelpe personene med å delta i ønsket idrettsaktivitet i det aktuelle nærmiljøet til personene. Vi vil ha både oppdrag i Bergen, på Askøy og i Øygarden.

En feltarbeider kan bli tildelt en-tre innføringsklasser som den skal følge opp, for utenom andre oppdrag som kan komme. Antall innføringsklasser som skal følges opp avhenger av kapasitet og kompetanse hos feltarbeideren og ikke minst størrelse på klassene. Arbeidet er på både dagtid og ettermiddagstid, men mest ettermiddagstid. Prosentandel blir fastsatt pr feltarbeider, av erfaring vil arbeidet variere mellom 0-25% hver uke. Med andre ord så er dette et deltidsarbeid.

Arbeidsoppgaver omfatter:

 • Deltagelse i kroppsøvingstime hos innføringsklasser
 • Kartlegging av elevers idrettserfaringer og -kompetanse
 • Kontakt med elever og eventuelt familien for oppfølging til idrettsaktiviteter
 • Kontakt med idrettslag og trenere i forbindelse med oppfølgingsarbeid
 • Instruktør på aktivitetsdager (ansvar for ulike idretter på ulike stasjoner)

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning eller under utdanning, innen idrett, folkehelse eller lærer
 • God kjennskap til hvordan idretten i Norge fungerer, eventuelt kan en god del av dette læres ved stor interesse
 • God kjennskap til hva et idrettslag eller klubb i Norge er
 • Erfaring fra idrett vektlegges
 • Beherske norsk og engelsk og gjerne flere språk
 • God IT-kompetanse (Office 365, Teams, Google documents)

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert og lojal
 • Utadvendt med evne til positiv, tydelig og god kommunikasjon
 • Ydmyk, strukturert og løsningsorientert
 • Gir tydelige beskjeder og kan ta ansvar for grupper med barn

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale, timebasert
Opplæring
Arbeidsattest

 

Alle som skal være feltarbeidere blir bedt om å levere politiattest.

En kortfattet søknad med CV sendes til Elise Barsnes innen 18. april.