Velkommen til kretsting onsdag 5.juni 2024
Velkommen til kretsting onsdag 5.juni 2024

OIKs ting

Oslo Idrettskrets avholder 5.juni 2024 kl 17.00 sitt 43.ordinære kretsting. Tinget avholdes på Stortingsgata Kurs og Konferanse, Stortingsgata 20. Oppmøte fra kl. 16.30.

Innkalling til tinget

Saksdokumenter til kretstinget 2024:

Tidligere utsendt informasjon vedr kretstinget:

Hvem møter på tinget?

På tinget møter 75 representanter fra særkretser/regioner og 75 fra idrettslag. Representantene fra idrettslag velges på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg i bydelen. De representerer ikke bydelene, men sitt idrettslag.

Tidsfrister iht OIKs lov og praksis:

5. februar 2024: Fordelingen av representanter for de enkelte særkretser/regioner og bydeler.

5. mars 2024: Frist for utsendelse av innkallingen.

5. april 2024: Frist for å fremme forslag til tinget.

5. mai 2024: Frist for avholdelse av valgmøter i ISU

5. mai 2024: Frist for å tilgjengliggjøre fullstendig sakliste med fullstendig sakspapirer.

29. mai 2024: Frist for å melde inn representanter.

Tinget ble avholdt onsdag 15. juni fra kl 17 på MEET på Ullevål stadion.

Protokollen fra OIKs ting.

 

Saksdokumenter til kretstinget 2022:

Hvem møter på tinget?

På tinget møter 75 representanter fra særkretser/regioner og 75 fra idrettslag. Representantene fra idrettslag velges på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg i bydelen. De representerer ikke bydelene, men sitt idrettslag.

Innkalling (versjon 2, datert 9. februar2022)

Informasjon til særkretser og regioner med representasjonsrett on innmelding av representanter (sendt 9. februar 2022)

Informasjon til idrettens samarbeidsutvalg i bydelene, ISU om avholdelse av valgmøter og innmelding av representanter (sendt 9. februar 2022)

 

Tidsfrister iht OIKs lov og praksis:

15. februar 2022: Fordelingen av representanter for de enkelte særkretser/regioner og bydeler.

15. mars 2022: Frist for utsendelse av innkallingen.

15. april 2022: Frist for å fremme forslag til tinget.

15. mai 2022: Frist for avholdelse av valgmøter i ISU

15. mai 2022: Frist for å tilgjengliggjøre fullstendig sakliste med fullstendig sakspapirer.

8. juni 2022: Frist for å melde inn representanter.

 

Protokoll

 

Sakspapirer til tinget 7. oktober

 

Innkalling

Les innkallingen her

 

Informasjon om endring av valgmøtene i ISU som konsekvens av korona pandemien.

Informasjon til ISU

Informasjon til særkretser/regioner

 

Hvem møter på tinget?

På tinget møter 75 representanter fra særkretser/regioner og 75 fra idrettslag. Representantene fra idrettslag velges på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg i bydelen. De representerer ikke bydelene, men sitt idrettslag.

 

Fordelingen av representanter fra særidretter.

Fordelingen av representanter fra idrettslag.

Styret i Oslo Oslo Idrettskrets innkalte til ekstraordinært ting

mandag 21. oktober 2019 kl 1800.

Til behandling er er økonomisk ramme og låneopptak til realisering av nytt Osloidrettens Hus.

 

Oslo Idrettskrets avholdt sitt ting

mandag 11. juni 2018 kl 1715 på Hotell 33, Østre Akervei 33.

Protokoll fra tinget

Protokollen fra tinget finner du her.

Tingdokumenter

Innkalling

Les innkallingen her.

 

 

Oslo Idrettskrets avholdt sitt ting lørdag

11. juni 2016 på Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, Kolbotn.

 

Se protokollen her.

 

Sakspapirer til tinget:

 

Innkalling til tinget

Innkallingen til tinget ble sendt ut 3. mars. Se den her.