Hva er nabolagsklubb?

Nabolagsklubb er OIKs program for å styrke idrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar.

En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Idrettslagets oppgaver gjennom programmet

Idrettslag som deltar i programmet forplikter seg til å jobbe med fem områder. 

 

Som nabolagsklubb blir man med i et utdanningsløp som vil gi kompetanseløft. Oslo idrettskrets vil gjennom programmet vektlegge samarbeidsarenaer på tvers av idrettslag.

Nabolagsklubbene mottar økonomisk støtte til gjennomføring av de gjeldende innsatsområdene.

Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

  • Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten
  • Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet
  • De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver