Ungdomsutvalg i klubb

Et ungdomsutvalg er en gruppe i idrettslaget som taler ungdommens sak. I tillegg setter utvalget i gang aktiviteter, av og for ungdom.

Ungdomutvalget bør ha konkrete prosjekter og oppgaver å jobbe med. Utvalget kan kalles alt fra ungdomsråd, ungdomsutvalg, ungdomstrenerforum eller lignende. Det viktigste er at idrettslaget finner en form som passer for seg, slik at de unge ressursene får spillerom. 

Anbefalinger: 

  • Tett kontakt med styret
  • Et budsjett
  • Frihet til å være kreative

Ungdomsutvalg kan være for medlemmer i ett idrettslag, eller som et samarbeid mellom flere idrettslag.

OIK bidrar gjerne

Er ditt idrettslag interessert i å starte et ungdomsutvalg?

Idrettskretsens ungdomsutvalg stiller gjerne på klubbesøk og hjelper til med oppstart. Vi tilbyr et intromøte med sentrale personer i idrettslaget, etterfulgt av en praktisk workshop med ungdommene. Tilbudet er gratis for idrettslag i OIK.

Gjennom oppstartsprosesser med OIK vil idrettslaget kunne få utbetalt økonomisk støtte.

OIK sitt klubbutviklingskonsept Nabolagsklubb inneholder fem innsatsområder. Ungdomssatsing er ett av dem.

Nabolagsklubber får årlig utbetalt støtte til sitt arbeid med ungdom. Dette kan blant annet benyttes til opprettelse av ungdomsutvalg. Støtten kan utvides etter avtale. Ta kontakt med vår rådgiver, Mercy Orleans-Fiaka.

Idrettskretsens ungdomsutvalg en ressursgruppe klubbene kan benytte. De stiller til sparringsmøter og kan arrangere workshop om temaet i klubben.

Mercy Orleans-Fiaka
Mercy Orleans-Fiaka
Rådgiver ungdomsidrett

Ta kontakt med Mercy for oppstart av ungdomsutvalg og tilskudd til dette.

Lania
Lania
Leder av ungdomsutvalget til Oslo Idrettskrets

Ta kontakt med Lania for sparring om ungdomssatsing i Osloidretten.