Ved påmelding får du valget mellom aktiviteter (kurs/workshops) du kan delta på.

Her kan du lese mer om aktivitetene du kan velge som del 1:

Bli med på en workshop ledet av Daniel Hatland, for å øke kompetansen på hvordan dere kan håndtere rasisme og diskriminering i egen klubb. Daniel er tidligere fotballspiller som blant annet har representert SK Brann under JET-cup i ungdomsårene. Han tok sommeren 2020 et nasjonalt oppgjør med rasisme idretten og ble utvalgt til Abid Raja sitt utvalg mot rasisme og diskriminering i idretten. De siste tre årene har han blant annet reist Norge rundt med spillerne i Eliteserien og OBOS-ligaen med Norsk Toppfotball sitt prosjekt #STOPPrasismen. 

Workshop er særlig relevant for trenere. Deltakerne får verktøy for hvordan håndtere rasisme og diskriminering når det skjer.

Foredragsholder: Daniel Getaneh Hatland fra NIF

Kurset er en effektiv versjon av klassikeren Klubbens styrearbeid i praksis, og vi kan love deg at du sitter igjen med nyttig kunnskap på slutten av disse to timene.

Er du nyvalgt i klubbens hoved- eller gruppestyre? Eller kanskje sittet en stund og trenger påfyll av regler og retningslinjer vedtatt i idretten? Kurset egner seg også for administrativt ansatte som følger opp de frivillige i styret.

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 

Om kursholderne: 

Einar Eriksen har vært styreleder i Sagene IF i 11 år. I tillegg til kurs i styrearbeid i idrettskretsen, kjører han kurs for fotballklubber i NFF Oslo med fokus på ledelse. Einar er opptatt av rettferdighet og at det ikke skal gjøres forskjeller. Det er også viktig at alle klubbene kjenner til hvilke regler som gjelder slik at det blir en bedre opplevelse for alle i og rundt idrettslagene. 

Sajandan Rutthira har vært kurslærer for Oslo idrettskrets siden 2020 og holder primært Lederkurs for ungdom og Klubbens styrearbeid i praksis. Han har bakgrunn fra både fotball, friidrett og allidrett. De siste 11 årene har han vært engasjert hos Furuset IF i ulike roller gjennom årene, blant annet trener, styreleder og daglig leder. Sajandan ble kåret til årets ildsjel på Idrettsgallaen i 2016.

imagexgje.png imagez30ht.png 

Skadefri logo.png

Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening - gjør du det viktigste først?

Har du lyst til å bli bedre på skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening allerede fra neste økt? På 2 timer får du den nyeste og viktigste kunnskapen om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, med hovedfokus på barn og unge i utvikling samt en inspirerende praktisk økt. Forebygging og behandling av akutte skader og belastningsskader diskuteres. Vi snakker også litt om belastningsstyring, totalbelastning, vekst og utvikling – og har en praktisk økt der du lager ditt eget program som du kan ta med deg og bruke allerede på neste økt.

Kurset arrangeres av Skadefri v/ Christine Holm Moseid. Hun er lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og idrettslege NIMF. Christine har mange års erfaring som lege innen både bredde- og toppidrett, og har selv vært både foreldretrener og drevet aktivt med idrett i mange år. Hun har en doktorgrad på temaet «Sykdom og skade hos unge toppidrettsutøvere» - og jobber nå som forsker og leder Skadefri, som er en del av Senter for idrettskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

Skadefri har utviklet en gratis app (Skadefri.no) og nettside – www.skadefri.no, der du finner nyttig informasjon om hvordan du som trener eller utøver kan bruke trening for å bli bedre i idrett og samtidig holde deg frisk og skadefri. På nettsiden finner du også mye informasjon om ulike idrettsskader og hvordan disse kan forebygges og behandles. Skadefri jobber også med å forebygge sykdom og skader i samarbeid med Norges idrettsforbund, ulike særforbund, toppidrettskoler og ved å arrangere «klubbkvelder».

 

Sunn idrett NIF logo.png

Er du nysgjerrig på hvordan du som trener og idrettsleder kan håndtere samtaler om mat, kropp og vekt på en god måte? Dette kurset tar for seg hvordan man kan forebygge, avdekke og håndtere utfordringer knyttet til disse temaene. Kurset består av forelesning og gruppediskusjon av ulike konkrete situasjoner (caser). Du vil også lære hva det er viktig å formidle til utøverne når det gjelder kosthold, og hvordan nettopp du kan bidra til å fremme sunne idrettsmiljøer. Hovedmålet med kurset er at du som trener/leder skal bli tryggere på hvordan håndtere vanskelige tilfeller og ta vanskelige samtaler rundt mat, kropp og vekt. 

Målgruppe: dette kurset passer for trenere og andre ansvarspersoner som ønsker mer kunnskap om hvordan man håndterer og forebygger utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt. 

Beate Anstensrud er foredragsholder i Sunn idrett og vil lede denne bolken. Beate er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har bred erfaring innen formidling og undervisning. Hun har selv drevet med drilldans på internasjonalt nivå.  

Kontrollutvalget har en viktig rolle i idrettslagets drift og oppfølging. Utvalget skal gjennomføre både en forvaltnings- og regnskapsrevisjon for å ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift

Om kursholder: Christian Thomassen har bakgrunn fra gym og turn, i Tromsø og Oslo. Mangeårig trener, dommer og tillitsvalgt på alle nivåer i idretten. Tidligere kurslærer i barne- og ungdomsidrett. Har jobbet for Idrettsforbundet med ungdomsidrett, daglig leder av idrettsråd samt administrativ leder i en av Oslos største idrettslag.

Er du nysgjerrig på paraidrett i ditt idrettslag? Lurer dere kanskje på å starte en egen gruppe eller inkludere bedre i de tilbudene som er. Målet for kurset er at du skal få kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Kurset retter seg mot trenere, klubbledere og andre ressurspersoner i idretten som vil øke sin kunnskap og forståelse i feltet.

Passer for alle ledere, trenere og frivillige.

Om kursholder: Kine Wold Lunde jobber som rådgiver i paraidrett i Oslo Idrettskrets. Hun har i tillegg lang fartstid som idrettspedagog ved Beitostølen Helsesportsenter og har jobbet mye med parautøvere i aktivitet.

imageir7vs.png

Her kan du lese mer om aktivitetene du kan velge som del 2:

Nysgjerrig på hva Aktiv på dagtid er, og hvordan det kan være en del av deres tilbud? Mange idrettslag har tomme lokaler på dagtid, samtidig er det mange innbyggere i nærmiljøet som ønsker å holde seg i form på dagtid.

Få mer innsikt i hvordan ditt idrettslag kan utnytte potensiale til å få flere medlemmer, inkludere voksne/eldre i aktivitet på dagtid og bidra i folkehelsearbeidet i Oslo. Idrettslagene vil gjennom APD klubb styrkes til å jobbe systematisk med egne folkehelsetilbud, med søkelys på glede, mestring, inkludering og mangfold.

Lene Holm vil lede denne workshopen. Hun jobber som fagleder i avdeling for fysisk aktivitet og helse i Oslo Idrettskrets. Har mange års erfaring med folkehelsearbeid for ulike målgrupper både privat og kommunalt, og utdannelse fra Norges Idrettshøgskole.

Lene Holm

Har du blitt kastet inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 6-12 år? Eller er du foreldre eller foresatt og har lyst til å hjelpe til i forbindelse med treningene?

Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

Her får du tips og ideer til hvordan gjennomføre en morsom trening for barn samt en grunnleggende innføring i bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter.

Mesteparten av kurset er i gymsal, så ta med treningstøy!

Om kursholder: Tina har bakgrunn som trener i barneidrett; fotball, allidrett, langrenn og som kroppsøvingslærer på barnetrinn. Hun har en master i idrett, og har tidligere vært kurslærer i Trøndelag Idrettskrets. I dag er en hun en av Oslos dyktigste trenerutviklere i barneidrett. Dette blir et morsomt kurs!

imagey8t7.png

Vil du vite hvilke oppgaver du vil få i valgkomiteen?

Valgkomiteens rolle og oppgave er utvilsomt en viktig funksjon i en frivillig medlemskapsorganisasjon. Det er valgkomiteen som innstiller på nytt styre i klubben.

Kurset vil gå gjennom:

  • Valgkomiteen rolle og oppgaver
  • Status på styre og leders arbeid
  • Hvilke resultater skal styre måles mot?
  • Momenter for et styremedlem
  • Hva skal lederen vurderes på
  • Tilbakemeldinger til leder/styret
  • Momenter i valgkomiteens virksomhet

Om kursholder: Alexander Eriksson har bakgrunn fra skiidretten på Lillehammer. Tidligere freeskiutøver og trener. Har en bachelor i sport management og jobber til daglig i kommunikasjonsavdelingen på Handelshøyskolen BI. Har sittet i styret i Oppland og senere Innlandet idrettskrets, samt en rekke utvalg og komitéer nasjonalt og internasjonalt. Holder kurs for styrer, kontrollutvalg og valgkomitéer i Oslo IK.  

Er du økonomiansvarlig i klubben? Eller ansvarlig for gruppens økonomi? Det viktigste styringsdokumentet idrettslagets styre har er budsjettet. Gode økonomirutiner må være på plass. Kurs i økonomistyring gir deg gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler og forståelse for god organisering av økonomistyringen.

Kurset setter søkelys på gode regnskapsrutiner og oppfølging av budsjett gjennom året. Du vil få innspill på rutiner og retningslinjer som kan gjennomføres i idrettslaget.

Om kursholder: Einar Eriksen har vært styreleder i Sagene IF i 11 år. I tillegg til kurs i styrearbeid og økonomistyring i idrettskretsen, kjører han kurs for fotballklubber i NFF Oslo med fokus på ledelse. Einar er opptatt av rettferdighet og at det ikke skal gjøres forskjeller. Det er også viktig at alle klubbene kjenner til hvilke regler som gjelder slik at det blir en bedre opplevelse for alle i og rundt idrettslagene. 

image5zgqr.png

Vet du hva du  skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Bli med på workshop, og få mer kompetanse om hva dere som klubb kan gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening.

Dette kurset passer for trenere og frivillige som ønsker mer kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge dette i egen klubb, og hva man skal gjøre når man er bekymret for et barn. 

Om kursholder: Elin Langli er seniorrådgiver i Redd Barna. Elin har jobbet i Redd Barna i 15 år og har i den perioden jobbet med frivilligheten, medlemsdemokratiet, nettvett og barns beskyttelse. Hun har de siste fem årene jobbet med barns beskyttelse rettet mot idrettsarenaen og er en av de som startet "Trygg på trening" prosjektet. I dag jobber hun som rådgiver inn mot ulike særforbund, politisk rådgivning og videreutvikling av prosjektet.

imageem5mu.png

 

Bli med på drømmedag for ungdomsutvalg. Anja og Gro Hammerseng-Edin blir med på en lukket sesjon for ungdom og unge voksne som ønsker å bli stødigere i sin rolle som ung leder. Temaer blir fokus, ansvar, balanse i hverdagen, motivasjon og verdien av frivillighet. Sammen skal dere lage avisforsider, tenke fremtid og finne måter å sjonglere hverdagen.

Workshopen er kun tilgjengelig for aldersgruppen 15-26 år. Idrettslaget ditt har enten startet et ungdomsutvalg/råd som du er med i, eller du har andre ansvarsoppgaver i idrettslaget (trener, arrangør, instruktør, dommer).

Workshopen arrangeres av ungdomsutvalget i Oslo Idrettskrets, sammen med Gro Hammerseng-Edin og Anja Hammerseng-Edin. Begge er tidligere landslagsspillere i håndball. Gro jobber i dag som skribent og håndballekspert, Anja som gründer og daglig leder. Gro og Anja treffer du både her og på fellesforedraget på slutten av kompetansedagen.

imagep605u.png UU oktober 2023.jpg