Les høringsutkast til ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets
Les høringsutkast til ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets

Høringsutkast til ny strategisk plan

Den 5.juni skal kretstinget vedta ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets, og sette retning for idrettskretsens videre arbeid. I dag sendes et høringsforslag ut til organisasjonen med mulighet til å gi innspill innen 22.mars.

Som grunnlag for høringsutkastet er det vedlagt en foreløpig vurdering av måloppnåelse for planen som gjelder for inneværende periode, og en nåsituasjonsbeskrivelse.

Kretsstyrets forslag til ny plan holdes på et overordnet strategisk nivå. Det skal gi en tydelig retning for idrettskretsens arbeid, men samtidig gi det nye styret handlingsrom og fleksibilitet for gjennomføring av tiltak.

Vi ber alle som ønsker å si sin mening om å sende en skriftlig tilbakemelding på e-post oslo@idrettsforbundet.no innen 22. mars 2024. 

Det endelige forslaget til plandokument vil bli publisert 5.mai 2024, for  behandling på kretstinget 5. juni 2024.