Sommer på Sterling, 2020
Sommer på Sterling, 2020

Allidrett for ungdom

Allidrett for ungdom er et konsept med mål om variert aktivitet for ungdom i idrettslaget, der ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form.

Idrettslag kan søke om støtte fra Norges idrettsforbund for å komme i gang eller utvikle allidrett for ungdom. Mer om søknadsordningen på idrettsforbundets nettsider

Ungdomsutvalget i Oslo idrettskrets arrangerer workshops/temakvelder om dette i løpet av året. Ta kontakt ved interesse!