Idrettskretsene tilbyr kurs- og kompetansehevende tiltak som gjelder på tvers av idrettsgrener, slik som økonomistyring, juridiske oppgaver, klubbutvikling, lederkurs for ungdom, barneidrettstreneren og en rekke temasamlinger. Vi anbefaler å sjekke ut kurstilbudet både hos særforbund og idrettskrets.

Våre kurs gir en god grunnmur som tillitsvalgt i et idrettslag. Vi ønsker at det skal være enkelt og oversiktlig å være tillitsvalgt. Vi hjelper gjerne med å finne kurs som passer dere, og har også mulighet til å tilby tilpassede kurs til ditt idrettslag.

Minimum antall deltakere er 10 personer.

For å skape best mulig aktivitet, mener vi kompetanse er nøkkelen.

Priser

De fire basiskursene er gratis for våre idrettslag. Våre webinarer er også gratis for idrettslagene. Andre kurs kan ha deltakeravgift, se hver enkelt kursbeskrivelse.

Vi tilbyr også kurs for andre organisasjonsledd, for eksempel særforbund, særkretser og regioner. Pris etter avtale.