Her finner du informasjon om aktuelle kurs for idrettslag i Oslo idrettskrets

Vi i Oslo Idrettskrets ønsker at det skal være enkelt og oversiktlig å være tillitsvalgt. Idrettskretsens kurs gir en god grunnmur som tillitsvalgt i et idrettslag. Vi hjelper gjerne med å finne kurs som passer dere, og har også mulighet til å tilby tilpassede kurs til ditt idrettslag. Minimum antall deltakere er 10 personer.

OIK tilbyr kurs- og kompetansehevende tiltak som gjelder på tvers av idrettsgrener, slik som økonomistyring, juridiske oppgaver, klubbutvikling, lederkurs for ungdom, barneidrettstreneren og en rekke temasamlinger.

For å skape best mulig aktivitet, mener vi kompetanse er nøkkelen. Vi anbefaler å sjekke ut kurstilbudet både hos særforbund og idrettskrets.

Hege Walsig Skau
Hege Walsig Skau
Rådgiver

Spørsmål rundt kurs i Oslo Idrettskrets? Ta kontakt

Priser

De fire basiskursene og våre webinarer er gratis for våre idrettslag. Andre kurs har deltakeravgift, se hver enkelt kursbeskrivelse.

Vi tilbyr kurs for andre organisasjonsledd, for eksempel særforbund, særkretser og regioner. Pris etter avtale.

Tilskudd til nabolagsklubber

Oslo Idrettskrets tilbyr kompetansetilskudd for enkelte av våre kurs. Tilskuddet gjelder for deltakere fra Nabolagsklubber i Oslo Idrettskrets, fra 01.01.2023. Dette gjelder de fire basiskursene, særlig relevante for medlemmer med årsmøtevalgte verv i idrettslagene.

Tilskuddet er kr 400,- per deltaker per kurs. Utbetaling forutsetter godkjent gjennomføring registrert i minidrett.no, og at kurset er tilknyttet det årsmøtevalgte vervet deltakeren har. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på slutten av året. 

Maksimal utbetaling per idrettslag per år: 5000,-