Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Hege Walsig Skau
Hege Walsig Skau
Rådgiver

Idrett og utfordring, kurs og barneidrett

Barneidrettskurs

Vis hele kalenderen