DGS 1110x624.jpg

Den Gylne Spaserstokk

Den Gylne Spaserstokk (DGS) er et aktivitetstilbud fra 60pluss i Oslo Idrettskrets, til alle seniorer i Oslo.

DGS kan være et godt og enkelt tiltak for besøkende og beboere på et seniorsenter, treffsentre, sykehjem eller lignende samlingssteder for eldre.

Deltagelse er gratis og skal motiverer til spaserturer i løpet av sommerhalvåret. Gåturene kan ha valgfri lengde, og man kan selv notere turen på ett gå-kort.

20 spaserturer må gjennomføres mellom 15. april og 15. oktober. Det første året mottar deltakeren Den Gylne Spaserstokk fra OIK. Hvert år har sitt eget, fargerike årsmerke, som kan festes på stokken.

DGS har deltagere, som har deltatt i over 20 år.

For å administrere DGS ønsker vi at en kontaktperson/ansatt på senteret kan ta ansvaret for sine deltagere.

Oslo Idrettskrets sender ut gå-kortene og et samleskjema for bestilling av stokker og merker. Samleskjema returneres Oslo Idrettskrets innen 1. november. Sendes til Oslo Idrettskrets, Brynsveien 13, 0667 Oslo, eller per e-post. OIK vil da sende ut merkene. Stokker hentes etter avtale.

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i gang? Ta kontakt med Jane Dreyer jane.dreyer@idrettsforbundet.no eller tlf 934 98 698.