Ungdom på agendaen

Vi tror idrett treffer best når den skapes av ungdom, for ungdom. Ved å inkludere unge i prosjekter og gi ansvar, tror vi idrettslaget kan beholde ungdom lenger. Unge tar gjerne ansvar som instruktører og ledere - bare de blir spurt. Dette vil bidra til nytenking og kreativitet i idrettslag, enten det er i rollen som utøver, trener, dommer eller som tillitsvalgt på styrenivå.

Oslo idrettskrets tilbyr kurs og møteplasser for

  • Engasjert idrettsungdom
  • Tillitsvalgte voksne som ønsker å satse på ungdomsidretten

 

 

Sigrid Nestgaard Rød
Sigrid Nestgaard Rød
Rådgiver

Ungdomsidrett, lederkurs, klubbutvikling

Caroline Saastad
Caroline Saastad
Leder av ungdomsnettverket til OIK