Barneidrettstreneren

Totalpris for idrettslag
Kr 5 000,- inkl. bøker 
eller
Pris per person
Kr 600,- inkl. bok

Idrettskretsen bestiller bøker via www.idrettsbutikken.no

Fakturering  
Idrettskretsen sender faktura til idrettslaget og idrettslaget evt. viderefakturer deltakerne. 

Idrettslaget bestiller og betaler teorirom og aktivitetsflate.

Teorirom kan være et møterom, klasserom eller auditoriet. Utstyr som kurslærer trenger er prosjektor, lerret, HDMI-kabel og internett.
Aktivitetsflate kan være en gymsal, halv håndballbane, speilsal med litt høye til taket. Kurslærer tar med aktivitetsutstyr.  

Påmelding, invitasjon og markedsføring 
Når dato, lokaler og kurslærer er avtalt så lager idrettskretsen invitasjon med påmelding. Påmelding er via Min idrett. Idrettskretsen sender invitasjon til kontaktperson i idrettslaget.

Idrettslaget sender ut i deres nettverk og markedsfører kurset. 

Idrettskretsen oppdaterer idrettslaget om antall deltakere som er påmeldt. 

Internt eller åpent kurs
Idrettslaget kan bestemme om kurset er kun for sine medlemmer eller om andre idrettslag er også velkomne. Erfaringsbasert sier idrettslag ja til åpent kurs. 

Dersom kurset er åpent, så publiserer idrettskretsen kurset på sine nettsider og kan bidra med markedsføringen. Forslag til pris som står på invitasjon er da: 
Gratis for deltakere som er tilknyttet xxx idrettslag. Kr 600,- inkl. bok for deltakere fra andre idrettslag. Eksterne idrettslag får tilsendt faktura fra xxx idrettslag

Kurslærer
Idrettskretsen avtaler med kurslærer og betaler honorar. 

Antall deltakere
Maks ca. 25 deltakere. God gjeng er 10-15 deltakere. 

Informasjon til deltakerne
Idrettskretsen sender ut informasjon noen dager i forveien til deltakeren om at han/hun skal gjennomføre e-læring og trenerattest før kursstart samt praktisk informasjon. 
 

På selve kursdagen
Kurslærer møter opp i god tid og kontaktperson eller en annen person låser opp lokalene så kurset startet til oppsatt tid.
 

Bevertning
Når kurset er en helgedag så kan deltakerne ta med matpakke eller idrettslaget spanderer på bagetter eller lignende. 
 

Varigheten på kurset er 14 skoletimer. Kurset sine fellesemner (10 skoletimer, modul 1-4) kan gjennomførest med fysisk oppmøte eller digitalt. Praktisk del (4 skoletimer) gjennomførest alltid med fysisk oppmøte.

Kurset kan gjennomførest modulbasert over flere kvelder/økter, eller sammenhengende f.eks. lørdag og søndag. Forslag til tidsprogram kan variere noe i forhold til hver kurslærer og opplegget deres med oppgaver og pauser. Dette er forslag til tidsprogram: 

  • Tidsprogram 1: Kveld kl 18-21, en helgedag kl 9-16:30 
  • Tidsprogram 2: Lørdag kl 10-15:30 og søndag kl 10-15:30 
  • Det er også mulig med 2 kvelder og en helgedag, eller tre-fire kvelder.  

Idrettskretsen finner aktuelle datoer sammen med idrettslag og kurslærer.