idrettslek12.jpg

Oversikt over allidrettsskoler i Oslo

Oversikt over registrerte allidrettsskoler i Oslo med aktiviteter pr. februar 2022. Det understrekes at det kan være andre tilbud i idrettslagene i Oslo som ikke er listet opp her, men dette er de som er formelt registrert.

Hege Walsig Skau
Hege Walsig Skau
Rådgiver

Idrett og utfordring, kurs og barneidrett