Sammen skal vi gjøre det enklest mulig for flest mulig å både bli en aktiv del av, og forbli en aktiv del av norsk idrett – gjennom enkle og motiverende digitale virkemidler.

 

 • forenkle de digitale inngangene til norsk idrett​
 • bidra til at det skapes verdiøkende løsninger rundt idrettens data​
 • sikre kvaliteten og omfanget av idrettens data​
 • bidra til å utvikle administrative og publikumsorienterte tjenester som løser felles behov

idrettsglede2_FotoEirikFørde.jpg

 

Hva legger vi i begrepet digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi som virkemiddel til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å utfordre status quo ved å både bidra til og utnytte nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige - og som løser manglende oversikt, unødvendig tidsbruk og manuelle prosesser i hverdagen.

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i alle sammenhenger hvis det virkelig tas i bruk og utnyttes sammen med en ny måte å jobbe på - og ikke ved å "sette strøm" på papir og fortsette i gammelt arbeidsmønster. 

 

Sammen er vi sterkere

Ved at alle bidrar til benyttelse og videreutviklingen av idrettens økosystem av fellesløsninger og deler mer data tilbake til idrettens sentrale datahub, får vi frem de beste og mest verdiøkende løsningene for både idrettslagene, kretser, særforbund og publikum der ute samtidig som det frigjør tid og midler til aktivitet.

Ingen er tjent med at det lages kortsiktige og parallelle løsninger for varige og grunnleggende fellesbehov, i lukkede systemer - og at man finner opp "hjulet" igjen og igjen på tvers av nesten 10 000 idrettslag og 200 grener.

Innovasjon og digitalisering er drivere for å kunne lage bedre løsninger på validerte problemer. Ved å lage treffsikre men helhetlige løsninger i tett dialog med brukerne både i og utenfor idretten, identifiserer og fjerner vi barrierer, manuelle prosesser - og frigjør tid og midler til aktivitet.

Digitaliseringsløftet i norsk idrett startet for fullt i 2019, med innledningen til en total modernisering av alle tjenester de neste årene og å samle alt i det som allerede var en felles arena for de fleste; www.minidrett.no.

 

 

NIF Digital tilgjengeliggjør fellesløsninger på idrettens premisser og i løpende dialog med sluttbrukerne, men nøkkelen til effekt ligger i at dette tas videre ut i hverdagen og utnyttes av hver enkelt sammenheng i et gjensidig ansvar. Dette er avgjørende i vår felles innsats med å få med flere lengre i norsk idrett, hindre fragmentering av idretten og sikre idretten et digitalt eierskap.

 

 

Strategisk målstyring og effektfokus

For å sikre at tiltakene vi prioriterer i hverdagen har en direkte kobling til strategiske målsettinger, og at vi sammen viser frem og sekunderer effekten av disse ukentlig for justering, har vi fra 2021 innført rammeverket OKR/mål og nøkkelresultater som styringsmetode på flere sentrale deler av operasjonen i Norges idrettsforbund, med NIF Digital som pådriver og første ut. 

 

Godt gjort er bedre enn godt sagt
Leif-Olav Alnes, treneren til Karsten Warholm

 

 

Eksempler på felles måloppnåelser 2022:

Problemstilling: For liten oversikt over rollene i norsk idrett, gjør det krevende for klubbene i følge opp tiltak f.eks. relatert til politiattest og fakturering.

 • Tiltakseksempel: Forenklet innmeldingstjeneste + fakturering
 • Tiltakseksempel: Trenerrolle-dashboard lansert i Minidrett.no med oversikt over politattest-status, og relaterte støtteverktøy.

Noen effekter så langt: 98 % av idrettslagene i Norge oppdateres nå løpende i en felles database, registrerte trenerroller har økt til 50 000.

Problemstilling: Få flere med - hente tilbake 200 000 tapte medlemskap etter pandemien. Skape flest mulig aktive medlemmer, ved å gjøre det enkelt å bli informert om og å ta del i det komplette tjeneste og aktivitetstilbudet

 

Eksempler på tiltak gjennom Minidrett.no som virkemiddel:

 • Minidrett.no modernisert både visuelt og teknologisk for første gang siden 2009, med fokus både på medlemsprofil og aktivitetsoversikt herfra.
 • Tilpasset brukeropplevelse innføres gradvis (basert på gren/klubb/rolle etc)
 • Datahub og produkthub: Alle tjenester, aktiviteter og data samlet i en felles markedsplass
 • Oversikt (begynnende) på alle aktivitetstilbudene på tvers av grener og klubber, og et samlet sted for påmelding.

Noen effekter så langt:

 • Etter moderniseringen i 2021 økte trafikken med 100 000 nye brukere på ett år, til 1,2 millioner årlig - som dermed herfra vil få oversikt over aktivitetstilbudet samlet.
 • Daglig har minidrett.no ofte det som tilsvarer et fullsatt Ullevaal Stadion innom tjenesten i antall innloggete brukere - over 20 000.

Problemstilling: Det er i dag en kostbar/manuell prosess å forvalte digital annonsering, dugnad, kioskinntekter, og ingen felles tilnærming for å øke verdien og dra nytte av en samlet effekt/innsikt.

 

 • Tiltakseksempel: Felles annonseplattform på tvers av idrettens digitale flater lansert

Noen effekter så langt: Opptil 15 millioner sidevisninger eksponert med inntekt tilbake til eieren av flaten, av et potensielt varelager på mer enn 100 millioner. 

 

Problemstilling: For mange forskjellige manuelle prosesser involvert i betaling/refusjon/overføring ute i idretten grunnet bruk utenom Idrettens fellesløsning for betaling - utfordrer den norske idrettsmodellen og transaksjonssikkerheten.

 

 • Tiltakseksempel: Øke transaksjoner gjennom Idrettens betalingsløsning ved å legge til fellestjeneste for kiosk og billettsalg

 • Tiltakseksempel: Øke bruk av fellestjenesten Idrettsoppgjør ved å gjøre den mer tilgjengelig (flyttet til Minidrett.no)

 • Tiltakseksempel: Felles dugnadsløsning og kioskbetaling (Se Minidrett.no)
 •  


Fremveksten av felles løsninger på felles behov

 

 

Kommer snart på denne siden: Oversikt/dashboard over omfang og utbredelse per fellestjeneste

 

 

2023:

 • Minidrett.no er norsk idretts største sentrale formidlingskanal med over 1,2 millioner innloggede brukere. I 2023 starter reisen til å også bli  en aktivitetsportal. Fra altinn/registreringsportal for idretten til "booking.com" for aktivitets -og tjenestetilbud.

  Minidrett.no og relaterte undertjenester skal herfra gjøre det enklest mulig for flest mulig å få en total tilbudsoversikt og inspirasjon til deltakelse i aktivitet og frivillighet ute i idretten!

2022:

2021:

2021:

2019:

 

2018:

 • Fornyelse av driftsplattformene starter: "Fra monolitt til modulbasert arkitektur samlet under Minidrett.no"
 • Fra fysiske servere til skybasert løsning

2014:

2009:

 • "Et altinn for idretten: Fra Personlig Profil til Minidrett.no"

2002:

 • Verdens første (?) digitale klubbside, medlems -og arrangementstjeneste for breddeidrett, "KlubbenOnline" og Idrettsregistrerningen, bl.a. forløperne til SportsAdmin og KlubbAdmin, blir født.

 

Behov for økt digitalt samarbeid!

 

 

Les mer:

 

Historikk:

 

Pål Kristen Rønnevik
Pål Kristen Rønnevik
Virksomhetsleder modernisering og digitalisering

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder produkt og tjenesteutvikling