Aktivitetsutvikling gjennom digitale virkemidler

Bærekraftig digital produktutvikling - for flest mulig, lengst mulig

NIF Digital Produktutvikling og Team Aktivitet

 

Vi ønsker flere samarbeid rundt idrettens digitale behov!

Vi henter mye inspirasjon og læring fra alle vi er i dialog med — og ønsker å fasilitere for digital dugnad og eksponere utad hvilke uløste problemstillinger idretten står i og som trenger flere bidragsytere.

For å gjøre også dette mer bærekraftig og skalerbart bygger vi nå selvbetjent markedsplass mellom idretten og eksterne parter — inkludert starten på en utviklerportal/datahub. Dette samler vi under den nylig relanserte inngangen til norsk idrett; https://www.minidrett.no

Minidrett.no brukes daglig av over 20 000 personer knyttet til norsk idrett, både idrettslag og medlemmer - og vil i 2023 fortsette reisen ved å gå fra i hovedsak å ha vært et "altinn for idretten" til også å bli et samlet sted som viser frem aktivitets -og tjenestetilbudet på tvers av alle 200 grener, og nesten 10 000 idrettslag - basert på nye premisser som tilgjengelighet, avstand, tidspunkt og andre relevante og inkluderende vilkår som åpner seg gjennom strukturert innsamling av data.

NIF Digital forvalter og utvikler også det som sannsynligvis er Norges største personregister utenfor det offentlige - Idrettens Sentrale Database (ISD).

NIF er Norges største frivillige organisasjon med 1,9 millioner medlemskap

Den nye markedsplassen vil vokse gradvis frem som et samlende økosystem for fellestjenester og data på tvers av hele norsk idrett. På denne måten oppnår vi en digital katalysator for samarbeid, og kan skalere og strukturere gjenbruk av og innovasjon rundt idrettens data også gjennom eksterne bidragsytere. Dette bidrar til å sikre idretten eierskap til egne og kvalitetssikrede data og fremtidsrettet verdiskaping tilbake i trygge og bærekraftige former  —  i henhold til den norske idrettsmodellen. 

"Ofte når man skal beskrive hva som kjennetegner norsk idrett, vises det til Den norske idrettsmodellen. Det er en betegnelse som viser til at norsk idrett bygger på verdier som idrett for folk flest, inkludering, frivillig innsats og et nært forhold mellom topp- og breddeidretten." - SNL.no

 

Følg gjerne bloggen vår her for deling og læring fra vår hverdag!

 

I 2022 startet reisen for NIF Digitals nystartede produktteam i et større, synligere kontinuerlig initiativ til å proaktivt identifisere uløste felles problemstillinger på tvers av norsk idrett ved hjelp av bærekraftige utviklingsprinsipper. I fjerde kvartal 2022 innledet vi et spisset pilotteam for å kunne i større grad rendyrke denne måten å jobbe på og levere synlig effekt — fra uke til uke, gjennom strategiske og målstyrte (OKR) produktteam med behovsjegere og datajegere — der eksponering, samarbeid, synliggjøring av effekt og problemløsning er i fokus.

 


Litt om forskjellen mellom produktutvikling og systemutvikling

Produktutvikling kommer fra et noe annet perspektiv enn systemutvikling. Den er mer fokusert på å bygge det riktige produktet og hvorfor, mens smidig tradisjonelt har vært mest opptatt av å bygge produktet på riktig måte. Produktutvikling fokuserer både på utforskning og utvikling. Det er alle stegene for å bringe et produkt fra idé gjennom utvikling, markedsintroduksjon og videreutvikling. Hele produktets livssyklus.

Denne tankegangen er utbredt i digitale virksomheter som for eksempel Facebook, Google, Netflix og i startup-miljøer. Tankegangen har i den senere tid også fått utbredelse i tradisjonelle IT-organisasjoner, som for eksempel Nav og Oslo kommune. Produktutviklingen er teknologi- og brukerdrevet og kan i noen tilfeller også ha analoge komponenter, slik for eksempel Amazon og Airbnb har.

«Produktteamene har bruker/kunde- eller forretningsproblemer å løse, blir gitt myndighet til å utforske og utvikle en løsning, og være ansvarlige for resultatene.» — Marty Cagan

(Kilde: Digi.no) Fra autonome team til myndiggjorte produktteam i en team-topologi — Digi.no

Forskningsbasert metode

Vi opererer i et landskap i stor endring — vi må derfor tidligst mulig, og hyppig validere våre veivalg og se effekten av løsningshypotesene vi har gjennom prototyping — og deretter måle tjenestenes utvikling og investere minst mulig før vi ser at vi treffer på behovene og kan skalere.

 

Vår reise inn mot effekt og behovsorienterte team


Vår produktutviklingsprosess

 

Nyvinninger og prototyping i samarbeid med eksterne parter — eksponering av aktivitetstilbud og verdiøkning av idrettens data!

Les videre om våre initiativer her: