Bredde og toppidrett samlet på en og samme kommersielle plattform

Bredde og toppidrett samlet på en og samme kommersielle plattform

Åpner opp for at det digitale innholdet som skapes rundt norsk idrett bringer nye inntekter tilbake til idrettslag og særforbund.

For tilbud om annonsering og plassering, kontakt:

Wenche Huser Sund
Mob: 906 16 307

huser@salgsfabrikken.no