Ungdomslekene1.jpg

Digitaliseringsløftet gir synlig effekt for idrettslagene

For å få til gode løsninger, er vi helt avhengig av å sikre at NIF og særforbundene klarer å levere gode løsninger som gjør hverdagen enklere for idrettslag.

Digitalisering er en nøkkel til å få til forbedringer i norsk idrett. Her er arbeidet med å etablere et digitalt økosystem som gir tilgang til effektive, integrerte og brukervennlige digitale verktøy en nøkkel. For å få til gode løsninger, er vi helt avhengig av å sikre at NIF og særforbundene klarer å levere gode løsninger som gjør hverdagen enklere for idrettslag. Dette skal vi gjøre både i form av utvikling i regi av norsk idrett og ved å samarbeide med gode og verdiøkende tjenester fra tredjeparter.

En viktig forutsetning for å kunne levere gode digitale løsninger, er at vi har god kvalitet på opplysninger om medlemmer og aktive i norsk idrett. Vi har derfor nå sterkt fokus på å sikre at alle idrettslag tilknyttet norsk idrett oppdaterer løpende opplysninger om medlemmer og aktive i Idrettens sentrale database. Idrettslagene må gjøre dette enten via idrettens felles medlemsløsning eller via en tredjepart som har integrasjonsavtale med NIF.  For å få dette til, jobber vi med å modernisere idrettens digitale plattform og herunder forbedringer i integrasjonsgrensesnitt som tilbys tredjeparter.

I tredje kvartal vil vi levere en rekke løsninger som vil gi mer synlig effekt for idrettslagene:

 • Muligheter for bruk av idrettens ID som pålogging til Idrettens Office 365 løsning
 • Felles startside der vi samler tjenester for idrettslag og medlemmer og frivillige.
 • Ny og forbedret utgave av Idrettens felles medlemsløsning og integrasjonsgrensesnitt mot tredjeparter.
 • Tjenester knyttet til dialog og kommunikasjon.
 • Forbedret løsning for håndtering av krav til egnethet, avtaler og kompetanse hos trenere
 • Forbedret løsning for håndtering av samtykke til visning av bilder, administrasjon av reservasjoner med mer.
 • Ny og bedre arrangementløsning

Vi håper også å kunne levere tydelige forbedringer av min idrett, medlemsløsningen med blant annet partihåndtering, digitale økonomitjenester, samt forbedring av en rekke tjenester som synliggjøres via startsiden. Mer informasjon om dette vil bli synliggjort så snart mer detaljert informasjon om dette er klart.

Vi har i første halvår av 2019 levert en rekke forbedringer i idrettens digitale løsninger:

 • Idrettens office 365 – tilbud til idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund, NIFs sentral administrasjon og OLT.
 • Ny og enklere løsning for å bli medlem i norsk idrett.
 • Ny og moderne ID-løsning for sikker pålogging.
 • Nye og moderne betalingsløsninger inklusiv Vipps og e-faktura.
 • Innsikt og analyseverktøy som gir oversikt over medlemmer og aktive tilknyttet norsk idrett.
 • Konseptløsning for felles startside for norsk idrett.
 • Forprosjekt sammen med Visma knyttet til tilbud om moderne digitale økonomitjenester med høy grad av automatisert datafangst.