NIF Digital er Norges idrettsforbunds sentrale digitaliseringsmuskel og vi jobber systematisk med å identifisere og løse grunnleggende behov i norsk idrett og ivareta den norske idrettsmodellen også i det digitale. Gjennom egen kapasitet, frivilligheten og samarbeidspartnere utvikler vi sammen bærekraftige løsninger på fellesbehov og fremmer vekst og fokus basert på innsiktsbaserte avgjørelser og målbar effekt, for relevante målgrupper og roller i og rundt norsk idrett.

"Utviklingslaben / NIF Labs" er vår felles arena sammen med norsk idrett for deling, innsikt og inspirasjon knyttet til det overordnede målet om å gjøre det enklere å både bli og forbli aktiv innen idretten gjennom innovative digitale virkemidler.

Her deler vi initiativer som er til testing eller utforskes - og inviterer til dialog om de kontinuerlige behovene for tjenesteutvikling, digital forretningsutvikling og brukerinvolvering for å sikre effekt opp mot identifiserte behov og roller både i NIF Digital og ellers ute i klubbene, kretser, Olympiatoppen og særforbund.

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder Produkt og tjenesteutvikling
NIF Digital