NIF Digital er Norges idrettsforbunds sentrale digitaliseringsmuskel og vi jobber systematisk med å identifisere og dekke fellesbehov og fremme vekst og fokus på effekt for relevante målgrupper og roller.

"Utviklingslaben / NIF Labs" er vår felles arena sammen med norsk idrett for deling, innsikt og inspirasjon knyttet til det overordnede målet om å gjøre det enklere å både bli og forbli aktiv innen idretten gjennom innovative digitale virkemidler.

Her deler vi initativer som er til testing eller utforskes - og inviterer til dialog om de kontinuerlige behovene for tjenesteutvikling, digital forretningsutvikling og brukerinvolvering for å sikre effekt opp mot identifiserte behov og roller både i NIF Digital og ellers ute i klubbene, kretser, Olympiatoppen og særforbund.

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder Produkt og tjenesteutvikling
NIF Digital