NIF Digital er Norges idrettsforbunds sentrale digitaliseringsmuskel og vi jobber systematisk med å identifisere og dekke fellesbehov og fremme vekst og fokus på effekt for relevante målgrupper og roller.

"Utviklingslaben" er vår felles arena sammen med norsk idrett for deling, innsikt og inspirasjon knyttet til det overordnede målet om å gjøre det enklere å både bli og forbli aktiv innen idretten gjennom innovative digitale virkemidler.

Her deler vi initativer som er til testing eller utforskes - og inviterer til dialog om de kontinuerlige behovene for tjenesteutvikling, digital forretningsutvikling og brukerinvolvering for å sikre effekt opp mot identifiserte behov og roller både i NIF Digital og ellers ute i klubbene, kretser, Olympiatoppen og særforbund.