Kontaktinformasjon Viken idrettskrets

viken@idrettsforbundet.no

Kontaktpersoner for lov og organisasjon:
Kent Simonsen 47 23 55 65
Anette Mortensen 91 82 36 92
Christian A. Karlsen 95 96 70 55
Knut Harald Sommerfeldt
(permisjon til 15. juni) 90 64 99 07