For særidrettene

Viken idrettskrets ønsker å ha et aktivt samarbeid med særidrettene. Særidretter er organisert på ulike måter, og det er opp til særforbundene å opprette og velge organisering.

Særidrettene og idrettskretsen har mange felles interesser og behov. Det handler om å planlegge idrettsanlegg, jobbe med felles verdier, inkludere flere i idretten, samarbeide om kurs og bidra til å utvikle idrettslagene og deres rammebetingelser. Idrettskretsen ønsker å ha kontakt både på de formelle møteplassene og i de konkrete tiltakene som særidrettene og idrettskretsen kan samarbeide om. I Viken er det ca. 80 særkretser/ regioner.