Administrasjon

Kathinka Mohn
Kathinka Mohn
Organisasjonssjef

André Hansen
André Hansen
Rådgiver

Oddleif Dahlen
Oddleif Dahlen
Rådgiver

Renate Ellingsen
Renate Ellingsen
Rådgiver

Frode Jensen
Frode Jensen
Rådgiver

Johan Conradson
Johan Conradson
Seniorrådgiver

André Hansen
André Hansen
Rådgiver

Runar Sveen
Runar Sveen
Assisterende organisasjonssjef

Kathinka Mohn
Kathinka Mohn
Organisasjonssjef

Christian A. Karlsen
Christian A. Karlsen
Rådgiver

Johan Conradson
Johan Conradson
Seniorrådgiver

Knut Harald Sommerfeldt
Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver

Marit Skretteberg
Marit Skretteberg
Konsulent

Vikar 1. mars - ut 2021

Hanne-Kristin Kvarme
Hanne-Kristin Kvarme
Rådgiver

Helen Kyhen
Helen Kyhen
Rådgiver

Ida Kristin Gravermoen Grosås
Ida Kristin Gravermoen Grosås
Konsulent

Frode Jensen
Frode Jensen
Rådgiver

Marte Bøhm Nordahl
Marte Bøhm Nordahl
Fagkonsulent

Martin Wroblewski
Martin Wroblewski
Konsulent

Marit Skretteberg
Marit Skretteberg
Konsulent

Vikar 1. mars - ut 2021

Knut Harald Sommerfeldt
Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver

Ole Martin Petersen
Ole Martin Petersen
Konsulent

Vikar 1. januar - ut 2021

Helen Kyhen
Helen Kyhen
Rådgiver

Ida Kristin Gravermoen Grosås
Ida Kristin Gravermoen Grosås
Konsulent

Johan Conradson
Johan Conradson
Seniorrådgiver

Sigurd Roestad
Sigurd Roestad
Konsulent

Vikar ut 2021

Alexandra Hastings
Alexandra Hastings
Fagkonsulent

Permisjon ut 2021

Kent Simonsen
Kent Simonsen
Seniorrådgiver

Christian A. Karlsen
Christian A. Karlsen
Rådgiver

Knut Harald Sommerfeldt
Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver

Anette Mortensen
Anette Mortensen
Rådgiver

Martin Wroblewski
Martin Wroblewski
Konsulent

Sigurd Roestad
Sigurd Roestad
Konsulent

Vikar ut 2021

Martin Wroblewski
Martin Wroblewski
Konsulent

Ida Kristin Gravermoen Grosås
Ida Kristin Gravermoen Grosås
Konsulent

Alexandra Hastings
Alexandra Hastings
Fagkonsulent

Permisjon ut 2021

André Hansen
André Hansen
Rådgiver

Øyvind Thorsen
Øyvind Thorsen
Seniorrådgiver

Marte Bøhm Nordahl
Marte Bøhm Nordahl
Fagkonsulent

Frode Jensen
Frode Jensen
Rådgiver

Renate Ellingsen
Renate Ellingsen
Rådgiver

Runar Sveen
Runar Sveen
Assisterende organisasjonssjef

Helen Kyhen
Helen Kyhen
Rådgiver

Renate Ellingsen
Renate Ellingsen
Rådgiver

Johan Conradson
Johan Conradson
Seniorrådgiver

Alexandra Hastings
Alexandra Hastings
Fagkonsulent

Permisjon ut 2021