Viken idrettskrets mener at idretten gjør samfunnet bedre! Idretten er en viktig del av det norske samfunn, og nesten alle i landet har noen gang deltatt i idrettens aktiviteter. Idrettens størrelse og utbredelse gjør at den har en viktig samfunnsutviklerrolle.

Idretten bidrar til dialog, samskapning og samarbeid, som er viktige funksjoner i et levende demokrati. Det er idrettens samfunnsansvar å tilby fysisk aktivitet og idrettsglede på en faglig god og forsvarlig måte, mens idrettens viktigste samfunnsbidrag er å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn. Viken idrettskrets ønsker å være en viktig bidragsyter til økt fysisk aktivitet utover egen organisasjon. Dette har vi nedfelt i visjonen vår: Idretts- og aktivitetsglede for alle i Viken.

Samarbeid som arbeidsmetode

Viken idrettskrets ønsker også å være en bidragsyter til samfunnsutvikling også utover den organiserte idretten. Vår viktigste arbeidsmetode er samarbeid.

Verktøy for politikerdialog

Her finner du noen verktøy som du kan bruke i lokal idrettspolitisk dialog med kommunepolitikere.