Vi ønsker flere kvinner i leder- og trenerverv, ikke bare fordi kjønnsbalansen må bli bedre, men også fordi det har store positive ringvirkninger på samfunnet at flere kvinner blir aktive innen idretten.

Begge kjønn skal være representert ved valg av styrer og komiteer i idrettslag. Dette er lovpålagt, jfr § 2-4 i NIFs lov.

Vi trenger deg!
Kjenner du, eller er du kanskje selv, en av kvinnene vi ser etter?

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.

#Gnist

Satsningen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#Gnist». I samarbeid med NIF og NFF har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg!». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.