Om Viken idrettskrets

Viken idrettskrets er et resultat av sammenslåingen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylker.

Organisasjonssjef for den nye idrettskretsen er Kathinka Mohn. Kretsen vil ha administrative ressurser med arbeidssted både i Strømmen, Drammen og Fredrikstad. ​

Viken idrettskrets er Norges største i befolkning og antall medlemskap i norsk idrett.​

Viken idrettskrets har 18 ansatte og er organisert i fagteamene:

 • Anlegg
 • Arrangement
 • Idrettspolitikk
 • Idrettsråd
 • Klubbutvikling
 • Kommunikasjon
 • Lov og organisasjon
 • Paraidrett
 • Prosjekter
 • Ungdom
 • Økonomi og administrasjon

Selv om idrettskretsen som administrativt ledd endres, vil særidrettene og aktiviteten fortsette som før.

Viken idrettskrets vil ha idrettslagene og idrettsrådene i fokus, i tett samarbeid med særidrettene.​

Viken idrettskrets består av ca. 1.500 idrettslag, 51 idrettsråd og 55 særidretter og utgjør om lag 22% av medlemsmassen i norsk idrett.