Langtidsplan og strategidokumenter

Langtidsplan for Viken idrettskrets 2020-2024

For å skape "Idrettsglede for alle i Viken" jobber Viken idrettskrets idrettspolitisk og gjennom en langtidsplan. Langtidsplanen ble vedtatt på Idrettskretstinget 24. oktober 2020, og idrettskretsens idrettspolitiske arbeid tar utgangspunkt i "Idretten vil!". Vår nye nettside "Viken idrettskrets mener" presenterer idrettskretsens syn innenfor noen viktige områder.


Visjon
Idrettsglede for alle i Viken!
Idrettsgleden er vårt viktigste bidrag til samfunnet. Idretten tilbyr et felleskap og betyr mye for mange. Vi skal arbeide aktivt utenom kjerneaktiviteten i idrettslagene for at flere kan delta og oppleve idrettsglede.

Virksomhetsidé
Vi skal samarbeide for å skape gode vekstvilkår for idrettens aktivitet og frivillighet.
Samarbeid er vår viktigste arbeidsmetode.

Verdier
Leken, Ærlig, Ambisiøs, Inkluderende

Hovedmål
Idrett slik at flere kan og vil!

Delmål

  • Livslang idrett
  • Bedre og tryggere idrettslag
  • Flere og bedre idrettsanlegg
  • Bedre toppidrett
  • Bærekraftig idrett

Effekter av langtidsplanen

  • Langtidsplanen påvirker Vikenidrettens organisasjonsledd og enkeltindivider
  • Økt fysisk aktivitet i befolkningen og organisasjonsutvikling er sammenfallende for alle delmål
  • Effektene starter hos individet og organisasjonsleddet, men får betydning for hele samfunnet
  • Bidrar til oppnåelse av bærekraftmålene