Lov for Viken idrettskrets

Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 13. desember 2023 med ikrafttredelse 01. januar 2024.

Vedtatt i styremøte 12. mars 2024.