Dommerprofil

Det er viktig å til en hver tid ha dommernes Dommerprofil oppdatert, for å spare tid til å få hjelp fra TA til et effektivt dommerarbeid.

Registrer og oppdaterer en alle dommeres Dommerprofil, vil få hjelp av TA-systemet til å ha kontroll og utnytte de ulike funksjonalitetene tilknyttet dommerarbeidet.

I en dommers Dommerprofil finner en følgende informasjon og innstillinger:

imagem58jq.png

Kontaktinformasjonen som viser i Dommerprofil er hentet fra den aktuelles Min Idrett profil, og har følgende innhold:

 • Fornavn Etternavn
 • Profilbilde
 • Fødselsdato
 • Mobilnr. (primært)
 • Epostadresse(r) (primær og sekundær)
  • Om epostadresse mangler, vil en kunne oppleve å få feilmelding når en lagrer endringer. Epostadresse må da oppdateres i SportsAdmin (SA)
 • Adresse, Postnr og Poststed

Kontaktinformasjonen kan enten redigeres av dommer selv i Min Idrett profilen eller av adm.org i SportsAdmin (SA).

Under oppdrag i Dommerprofilen, finner en valget Oppdag.

Her vil kan en velge en liste som viser alle tildelt oppdrag vedkommende har fått innenfor valgt periode, ved å velge Oppdrag-knappen over listen:

imageqxqpo.png

Merk at oppdragsrader som har blå oppdragsfarge er ikke publisert, og vil ikke vise for dommeren i han dommerprofil. De hvite radene er publiserte dommeroppdrag. Dette kan en også se i kolonnen Publisert.

Klikker en på det blå kampnr tilknyttet et oppdrag, vil kampens Kampdetaljer åpnes.

Klikker en på den blå teksten Dommernr eller Dommernavn, vil den aktuelles Dommerprofil åpnes.

 

En kan også klikke på Dagbok-knappen over listen for å få opp alle oppdrag og innlagte sperrer for valgt periode:

Dommer_Dagbok.PNG

 

 

Her vil en få opp alle innlagte ulike sperrer for den aktuelle dommeren, uansett oppdragstyper. Disse vil hindre at en får oppdrag ut fra sperrene.

Dommer kan selv legge inn en eller flere av de ulike sperre-typene, dersom adm.org har åpnet for dette under Selvbetjening i Innstillinger/Dommer. I tillegg, kan selvsagt også adm.org legge inn de ulike sperre-typene.

Antilag
Dommer_SperreAntilag.PNG Antilag er lag en ønsker at en ikke skal få dommeroppdrag samtidig som dette laget har kamper. Velg da +Legg til, og søk op aktuelt lag.

Klubb_OmbArrangørSøk.PNG

 

Habilitetssperre

Dommer_SperreHabili.PNG Dette legges inn knyttet mot lag en ikke bør dømme grunnet en har for tett knytning til laget. Klikk dat på + Legg til, velg perioden sperren skal gjelde 

Dommer_SperreHabiliValg.PNG

og klikk Hent for å søke opp aktuelt lag

Klubb_OmbArrangørSøk.PNG

Reservert for organisasjon

Dommer_SperreReserv.PNG

Her legger en inn klubber en ikke bør/ønsker å få dommeroppdrag for.

Klikk da på +Legg til og søk opp ønsket klubb

Klubb_OmbArrangørSøk.PNG

Tidssperre

Dommer_SperreTid.PNG

Her kan en legge inn ulike tidssperrer en ikke har anleding til å ta på seg dommeroppdrag, enten for en eller flere dommeroppdragstyper.

Klikk på + Legg til og fyll ut skjemaet som popper opp

Dommer_SperreTidValg.PNG

Her kan en legge inn alt fra lengre periode med utvalgte dager, eller kun timer en valgt dato. Bruk gjerne også kommentarfeltet for å utdype årsak til sperre.

En kan legge inn så mange sperrer en ønsker.

Hver sperre lagres ved å klikke "Generer tidssperren".

Her kan en se eller legge til Grupper og Konstellasjoner aktuell dommer tilhører.

imagenhg8n.png

Grupper

En kan gruppere dommere for både oversikt og å kunne gjenbruke i diverse søk og beramminger.

 • Navn - klikk på gruppens navn for å åpne og evt. redigere gruppen
 • Gruppenr - hver gruppe gis et eget unikt gruppenr.
 • Fjern - en kan fjerne aktuell dommer fra gruppen.
 • + Legg til - en søker opp og legger aktuell dommer i en ny dommergruppe
 • Lagre endringer - klikk på den blå knappen Lagre endringer, for å lagre evt. endringer her.

Konstellasjoner

En Konstellasjon, er en fast dommersammensetning til bruk på dommeroppdrag. Dette kan da brukes til å søke og og beramme konstellasjoner til kampers oppdrag.

Informasjon som ligger under Konstallasjoner i dommers Dommerprofil:

 • Navn - konstellasjonens navn, gitt av adm.org. (ofte etternavn/etternavn på de involverte konstellasjonene).
 • Konst. nr - hver konstellasjon får et eget unikt nr. (på lik linje som dommer får dommernr.).
 • Idrettsgren - hvilke av særforbundets grener konstellasjonen tilhører og skal kunne berammes til oppdrag.
 • Administert av - hvilke org. som administrerer ("eier") konstellasjonen.
 • Nivå - konstellasjonens nivå, uavhengig av dommernes nivå, til bruk for å legge konstellasjonen til turneringer med riktig nivå.

For å opprette og/eller legge dommere - se Konstellasjoner.

Her vises alle dommerpåmeldinger (også tilbake i tid) for den aktuelle:

imagec00j.png

Som adm.org kan en her godkjenne påmeldingen som adm.org, men også for dommer om dette er ønskelig/nødvendig.

For å legge til en ny påmelding, klikker en på den blå knappen under listen + Legg til, og fyller ut feltene 

 • Sesong
 • Påmeldt for
 • Godkjent dommer
 • Godkjent adm.

For mer informasjon, se Dommerpåmelding.

I tillegg kan en fjerne (slette) en påmelding.

Husk å klikke den blå knappen Lagre endringer under listen, for å få lagret evt. endringer.

Dette er en oversikt over anlegg en dommer i utg.pkt kan få oppdrag i. Valgene en her gjør, kan påvirke beramming av oppdrag på kamper, både manuelt og maskinelt.

Dommere kan selv legge inn hvilke anlegg de ønsker å ha som prioriterte anlegg for oppdrag, dersom adm.org åpner for dette under Selvbetjening i Innstillinger/Dommer.

Adm.org vil alltid kunne legge inn og redigere de prioriterte anlegg for hver enkelt dommer her.

Dommer_Anlegg.PNG

Anleggene er sorter og filtrert etter fylke og kommune, og en velger et anlegg ved å sette avhaknng foran anleggets navn. Merk at en også kan velge Velg alle for å velge alle banene i samme kommune samtidig. Valgene lagres automatisk.

For å fjerne avhakninger, klikker en Fjen valgte etter å ha haket av for ønsket anlegg.

Etterhvert en gjør endringer, blir disse lagret automatisk.

Adgangskort til dommere hos håndball tildeles nå automatisk via dommerprofilen i TA.

(Alle andre funksjonstyper tildeles fortsatt via SportsAdmin.)

Tildeling skjer da via dommerprofil ut fra følgende scenarioer:

 • Gir Adgangskort for Norges Håndballforbund - 2 personer
  • Status = Aktiv
  • Dommertypen med høyest nivå = 1-3
 • Gir Adgangskort for region som administrerer dommer - 1 personer
  • Status = Aktiv
  • Dommertypen med høyest nivå = 4-10
 • Gir ingen Adgangskort:
  • Status = Aktiv
  • Dommertypen med høyest nivå = 11-20 
  • Status = Aktiv
  • Adm. av = Norges håndballforbund
  • Dommertypen med høyest nivå = 4-20 
  • Status = Inaktiv
  • Uansett nivå for dommertypene
  • Status = Reserve
  • Uansett nivå for dommertypene

Dersom en dommer i tillegg har tildelt adgangskort i SA av andre årsaker/verv/funksjoner (styre, tidligere landslagsspiller, ansatt o.l.), vil disse enten kunne overstyre eller gi en miks av tilganger.

Les mer hvordan tildele adgangskort i SportsAdmin.

Merk at dersom en har rett på adgangskort for kamper administrert av Norges håndballforbund for like mange eller flere personer som for kamper administrert av en (eller flere) region, vil kun adgang for Norges håndballforbund vise på adgangskortet. Dette da denne gir andgang for alle håndballkamper i hele landet.