Selvbetjening

Dersom en ønsker at dommere (alle oppdragstyper) skal kunne legge inn sperrer og habilitet tilknyttet når og hvem de kan dømme, må muligheten åpnes opp av adm. dommerorg. her under Innstillinger.

imagevgp1i.png

Dette vil gi dommere mulighet å melde inn når eller hvem de ikke ønsker/kan dømme. Og som igjen sikrer et bedre dommeroppsett og mindre etterarbeid.

En velger da Selvbetjeningsfanen under Dommer i Innstillinger.

Her setter en opp hvilke ulike sperrer dommere skal kunne ha tilgang til pr oppdragstype. 

Merk at sperrene settes opp uavhenging av sesong (selvom Sesong-valget ligger over listen.

En kan enten opprette en ny periode ved å klikke + Legg til og fylle ut de ulike feltene, eller endre på en eksistrende som er gått ut på dato (Periode slutt er tidligere enn dagens dato). 

Se her hvordan:

En oppretter en ny periode som følger:

 • Klikk + Legg til under listen.
 • Fyll så ut følgende felt i den nye raden som dukker opp:
  • Organisasjon
   • Kontroller at riktig adm. dommerog. er riktig i feltet Organisasjon bak Hent-knappen (det org en er logget inn med, vil bli automatisk lagt inn her.)
  • Betjening
   • Velg hvilke type sperre dommer skal kunne legge inn. En kan da velge mellom (se i eget pkt under hva de ulike betyr):
    • Antilag
    • Habilitetsperre
    • Reservert for organisasjon
    • Tidssperre
    • Anleggsenheter
  • Periode start
   • første dato dommer kan legge inn sperre i perioden
  • Periode slutt
   • siste dato dommer kan legge inn sperre i perioden
  • Nivå: Lav
   • laveste nivå dommer for valgt oppdragstype som kan legge inn sperre i perioden
  • Nivå: Høy
   • høyeste nivå dommer for valgt oppdragstype som kan legge inn sperre i perioden
  • Oppdragstyper
   • hvilke dommer oppdragstype som skal kunne legge inn sperre i perioden.
 • Avslutt med å klikke den blå knappen Lagre endringer!

En kan slette en periode ved å klikke fjern helt til høyre for aktuell periode i listen, for så å bekrefte ved å klikke den blå knappen Lagre endringer.

 • Antilag
  • Dersom en dommer har en funksjon (spiller, lagleder eller lignende) tilknyttet et lag som vedkommende ikke bør ha dommeroppdrag for med valgt oppdragstype.
 • Habilitetsperre
  • Dersom dommer har en tilknytning til et lag (familie, kjæreste, konflikt eller lignende) som vedkommende ikke bør ha dommeroppdrag for med valgt oppdragstype.
 • Reservert for organisasjon
  • Dersom dommer ikke ønsker/bør ha dommeroppdrag for med valgt oppdragstype.
 • Tidssperre
  • Perioder hvor en ikke har anledning til å ta oppdrag for valgt oppdragstype.
  • Kan være jobb, ferie eller lignende.
 • Anleggsenheter
  • Mulighet å velge hvilke anlegg/baner en har anledning til å ta på seg oppdrag for valgt oppdragstype.