Dommer

Dersom en gjør et grundig forarbeid tilknyttet dommeradministrasjon, vil en for fremtiden kunne spare mye tid og kostnader.

Dommeradministrasjon i TA omhandler alt fra påmelding av nye dommere til utbetaling av honorar for gjennomført oppdrag.

Merk at i TA er Dommer et felles begrep for alle oppdragstyper tilknyttet en kamp, altså ikke kun de som styrer spillet med fløyten (eller lignende). Les mer opp oppdragstype undere Dommerprofil.

En anbefalt rekkefølge for å klargjøre dommerarbeidet mot en ny sesong, kan bl.a. være:

 • Oppdatere Dommer-instillinger
 • Åpne Dommerpåmeldingsperiode for klubber (om de skal melde på klubbens dommere til ny sesong)
 • Registrere nye dommere - dette kan også gjøres av klubbene
 • Oppdatere dommeres Status i Dommerprofilen (Aktiv, Reserve, Inaktiv)
 • Sette nivå på dommernes Oppdragstype (Aktuell bruk i Dommerprofil)
 • Oppdatere feltene i Dommerprofil som kan påvirke beramming av oppdrag til dommerne:
  • Maks kamper per Sesong/Uke
  • Maskinell berammingsfaktor
  • Anleggsenheter
 • Oppdatere Grupper (og Konstellasjoner) for senere bruk.
 • Åpne Selvbetjening for dommere, for registrering av evt sperrer.
 • Fylle ut alle aktuelle innstillinger i Turneirngsoppsett for sesongens turneringstilbud, under emnet Dommere
  • Legge til hvilke Oppdragstyper kampene skal ha
   • Oppdragstype og antall
   • Nøytralitet
   • Nivå en må ha for å få oppdrag i aktuell turneirng
   • Honorar for oppdraget i aktuell turnering
   • Dommeransvarlig org
   • Evt. Betalende org for dommerregninger
  • Om dommer skal kunne dømme egne lag eller egen klubb
  • Om dommer og/eller Dommerkontakt skal kunne søke om fritak fra tildelt oppdrag
  • Om det skal være mulig å legge inn Fritekstdommer på oppdragene
  • Om det skal brukes Dommerregning i aktuell turnering.
 • Godkjenne dommerpåmeldinger etter endt Dommerpåmeldingsperiode 
 • Beramme dommere til kampenes oppdrag, manuelt eller maskinelt.

Se mer informasjon og brukerveiledning for de ulike funksjonene under: