Brukerveiledninger

I TA er tilgang til den ulike funksjonaliteten styrt ut fra hvilke funksjonstype du har fått tildelt, og mot hvilke org. Derfor finner du flere ulike brukerveiledninger, ut fra hvilke funksjonstype en ønsker veiledning for.