TurneringsAnsvarlig i TA

De særforbundene som i dag bruker TA som sitt turneringsadministrative system, må tildele funksjonstypen TurneringsAnsvarlig SF til de som skal jobbe med turneringer, lag, dommer, banereservasjoner, med mye mer. En gir da tilgang på særforbunds- eller krets/regions nivå, og da i SportsAdmin (SA).

Brukerveiledningen for disse turneringsansvarlige (og dommerkontakter) for særforbund og/eller Region/Krets, er bygget opp slik de ulike temaene vises i TA.

imageiasa.png