Kampdetaljer

Når en klikker på en kamp i en kampliste, vil en komme til en side som inneholder alle innstillinge og data tilknyttet aktuell kamp. Denne siden kalles Kampdetaljer.

Turneringsansvarlig kampen tilhører, vil alltid kunne åpne og evt redigere de ni ulike emnene tilhørende en kamps kampdetaljer.

Når en kommer inn i Kampdetaljer er alle emnene kun vist som read-only, men bak hver overskrift finnes en "Rediger"-tekst en kan klikke på for å få mulighet å se og/eller redigere tilknyttet felt.

Se innstillingene for de ulike emnene under:

Under emnet Oppdrag, vil en kunne se og redigere en kamps kampberamming og dommerberamming.

Lesemodus

imageoky9.png

Redigerings modus

Kampinformasjon

imagesh7mg.png

Felt som kan redigeres i Kampdetaljer:

imageaqd8a.png

 • Konst.nr - Hent
 • Finn dommerkonstellasjon
 • Utgifter
 • Slett kampberamming
 • Varling
 • Validèr
 • Lagre

Kampberamming

imageeuy8k.png

 • Når
 • Rundens
 • Bane
 • Arrangør
 • Omberamming
 • Låst beramming

Dommerberamming

imageg9b3q.png

 • Oppdragstype
 • Konst.nr.
 • Nivå
 • Kun egne
 • Dommernr/navn
 • Fritekst
 • Utgifter
 • Ikke møtt
 • Nøytralitet
 • Dommeransvarlig org
 • Endre Honorar
 • Sett som ledig / Fjern ledighet
 • Opprett fritakssøknad
 • Fjern
 • Legg til
 • Finn ledige dommere for kamp

Dersom en kamp forsøkes å beramme (både maskinelt og manuelt) samme dag hvor lag eller dommer er involvert i en annen kamp, blir det gjort sjekk om det er nok reisetid mellom kampene. Dette gjelder da i følgende tilfeller

 • når det sjekkes mot lagenes kamper:
  • ... om samme lag har kamp samme dag
  • ... om lagets antilag har kamp samme dag
 • når det sjekkes mot dommers oppdrag i kamper:
  • ... om dommer har oppdrag i en kamp samme dag
  • ... om dommers antilag har kamp samme dag

Denne sjekken gjøres da reisetiden mellom de aktuelle kampenes ulike anlegg. Reisetiden kan regnes ut på to ulike måter, som en bestemmer hvilken en ønsker å bruke ved å gå inn som Særforund under Reisetid i Innstillinger.

 • Forhåndsregistrerte faste reisetider:
  • Er "Sjekk reisteid mellom anlegg mot Google maps" slått av, altså grå med den hvit sirkelen til venstre;

   imagehd0v8.png

   ...sjekkes reisetiden som følger:

  • Reisetiden mellom to ulike anlegg blir kalkulert (hardkodet) som følger:
   • Minimum reisetid mellom to anlegg i samme kommune, er alltid satt til 45 minutter.
   • Minimum reisetid mellom to anlegg i ulike kommuner, er alltid satt til 90 minutter.
   • Minimum reisetid mellom to anlegg i ulike fylker, er alltid satt til 120 minutter.
   •  
 • Sjekk mot faktisk reisetid mot Google maps:
  • Er "Sjekk reisteid mellom anlegg mot Google maps" slått på - altså grønn med den hvit sirkelen til høyre; sjekkes reisetiden på følgende måte:
   • Ved å slå denne på, vil det kunne føre til kostnader pr spørring mot Google maps. Les mer om kostnadene her:
   • Det vil bli lagt til 15 minutter ekstra til reisetiden som kalkuleres av Google maps. Dette for å ta med tid til å gjøre seg klar til avreise fra spilt kamp og klar til ny kamp i ny hall.
   • Der hvor posisjon/koordinater er satt for anlegg, gjøres det en sjekk mot Google maps hvor lang kjøretid med bil det er mellom de aktuelle anleggene.
   • Dersom minst ett av anleggene mangler posisjon/koordinater lagt inn i TA, vil reistiden settes lik skissert over for andre Særforbund.
   • Merk at en kan selv redigere reisetiden Google maps har kalkulert og lagret i TA i tabellen nederst i siden for Reisetid.

 

For å se hvordan ting fungerer under Spillere i Kamptropp, gå til Redigere Kamptropp.

Merk også følgende:
Finnes ikke personen en søker etter under + Legg til Eksterne, må vedkommende evt. registrere seg via Min Idrett eller kontakte særfobundet.

Merk også følgende informasjon som ligger automatisk pr deltaker i en Kamptropp:

 • Etternavn - vedkommendes Etternavn registrert i Min Idrett i det vedkommende ble lagt inn i Kamptroppen.
 • Fornavn - vedkommendes Fornavn registrert i Min Idrett i det vedkommende ble lagt inn i Kamptroppen.
 • Fødselsdato - om denne viser med rød skrift, er vedkommende utenfor tillatt alder for klassen turneringen er koblet opp mot (se Klassedefinisjon).
 • Betalt Lisens - sjekkes mot gyldig Lisensperiode og Lisenstype, lagt inn under Spillere og støtteapparat i turneringsoppsettet.