Dommergrupper

En kan her opprette en gruppe bestående av valgte dommere, til videre bruk for oversikt, beramming eller lignende.

imageiox48.png

Lage ny gruppe

Klikk på + Legg til over listen og gjør følgende:

  1. Gi gruppen et unikt Gruppenr
  2. Gi gruppen et beskrivende Navn
  3. Administrator - Velg hvilke adm.org som skal "eie" gruppen
    1. Innlogget org. blir automatisk fylt ut i dette feltet
  4. + Legg til - klikk her for å søke opp og velge dommere som skal ligge i gruppen.
  5. Lagre ved å klikke den blå knappen Lagre endringer

 

Klikk på gruppens navn for å se eksisterende gruppes innhold:

imagep0x1.png

Legg til Dommer i gruppen

imagelj4.png