Konstellasjoner

Faste dommersammensetninger kan legges inn som Konstellasjoner i TA. Og disse kan da brukes til å legge inn konstallasjonene på kamp via manuell eller maskinell beramming.

Opprettelse av konstellasjoner gjøres på følgende måte:

 1. Velg Konstellasjon under Dommere i venstre meny, for å få listen over allerede eksisterende konstellasjoner.
 2. Klikk på knappen + Legg til over listen
 3. Øverst i listen dukker en ny rad opp, hvor en må legge inn følgende informasjon 
  • imagea8ov.png
  • Konstellasjonsnavn - skriv her gjerne Etternavn / Etternavn på de dommerne som skal være i konstellasjonen.
  • Idrettsgren - velg idrettsgren konstellasjonen skal tilhøre.
  • Administrert av - velg Region eller Særforbundet som skal "eie" konstellasjonen.
  • Nivå - velg hvilke nivå konstellasjonen tilhører. (Dette nivået er uavhengig av dommernes nivå)
 4. Klikk den blå knappen Lagre endring, over listen.
 5. Søk opp den nye konstellasjonen og klikk på kostellasjonens navn
 6. Legg så til hvilke dommere som tilhører konstellasjonen, ved å klikke på + Legg til og søke ved å bruke filtreringsfeltene i popup-vinduet som åpner seg:
  • imagewwfk.png
  • Hak av aktuell(e) dommere og klikk knappen Velg x valgte
 7. Påse at riktig Oppdragstype er valgt for begge dommerne
 8. Sørg for at feltene over dommerne er fylt riktig ut, og så spesielt Status
 9. Avslutt med å klikke den blå knappen Lagre endringer nederst i høyre hjørne

imageeux0m.png