Dommerpåmelding

Dommerpåmelding til ny sesong kan en legge opp til om Særforbund/Region/Krets melder på eller dommerens klubb melder på. Dette styres av det org. som administrerer dommernes klubber.

Dommerpåmelding til ny sesong brukes til å ha oversikt over hvilke dommere som er tilgjengelig til sesongen.

Slik er saksgangen tilknyttet Dommerpåmelding:

 1.  Adm.org (SF/SK/RE) legger inn perioden klubb kan melde på dommerne (til- og fradato), dersom det skal åpnes for klubbpåmelding.
 2. Klubb (gruppe) melder på dommere til ny sesong
  1. Legge til helt nye dommere 
  2. Kopiere dommere fra tidligere sesong til ny sesong
 3. Dommer godkjenner påmelding i dommerprofil i TA
 4. Adm. org godkjenner påmelding under Dommerpåmelding i TA

Se detaljer for hvordan for de de ulike delene:

 1. Adm. org. (Særforbund, Region, Krets) åpner dommerpåmeldings periode
 2. Dommerkontakt i klubb (eller evt. adm.org) melder på dommere til ny sesong
 3. Dommer godkjenner påmelding til ny sesong via egen dommerprofil i TA.
 4. Adm. org. godkjenner dommers påmelding.
 5. Adm. org. klargjør/oppdaterer dommers profil til ny sesong
  1. Nivå (pr oppdragstype)
  2. Konstellasjon (dommerpar), og dette brukes i særforbundet
  3. Tildeler aktuell anleggsenhet
 6. Adm. org. berammer dommer til kamper/oppdrag.

 

imageu50i.png

 1. Dersom klubb skal melde på egne dommere, åpner Adm.org (SF/SK/RE) først Dommerpåmeldingsperioden(e) under Innstillinger og Dommere.
  1. Velg 

 1. Gå til Dommer i venstre marg og velg Dommerpåmelding.
 2. Velg sesongen en ønsker å melde på nye dommere til.
 3. Klikk på Legg til til venstre over dommerlisten
  1. Kun tilgjengelig dersom adm.org har åpnet for påmelding via klubb.
 4. Klikk Hent i Person-feltet, Søk opp og velg dommer som skal meldes på
  1. Pass på at riktig sesong er valgt i Sesong feltet
 5. Klikk Lagre

Når aktuelle nye dommere er meldt på, må en informere disse og be de godkjenne påmeldingen i egen Dommerprofil i TA.

Se her hvordan Dommer godkjenner påmelding i TA.

image1azy.png

En kan også kopiere dommere fra en tidligere (eller nåværende) sesong, til en ny sesong. 

 1. Gå til Dommer i venstre marg og velg Dommerpåmelding.
 2. Velg sesongen en ønsker å kopiere dommerpåmelding fra.
 3. Velg dommere en skal kopiere påmeldingen til ny sesong, ved å hake av foran dommerens navn.
 4. Klikk på knappen Kopier dommer til sesong over listen.
 5. Velg sesongen en ønsker å kopiere valgte dommere til.
 6. Klikk den blå knappen Kopier 'antall' dommere.
 7. Du får en grønn bekreftelse øverst i høyre hjørne når valgte dommere er påmeldt til aktuell sesong. 

images1hgp.png

Når aktuelle dommere er kopiert til ny sesong, må en informere disse og be de godkjenne påmeldingen i egen Dommerprofil i TA.

Se her hvordan Dommer godkjenner påmelding i TA.

Som en del av påmeldingsprosessen, skal påmelding godkjennes av dommer selv og adm.org.

Adm.org kan godkjenne på velgne av dommer, men må også godkjenne at dommeren skal dømme i aktuell sesong.

 1. Gå til Dommer i venstre marg og velg Dommerpåmelding.
 2. Velg sesongen.
 3. Det ligger to kolonner helt til høyre for hver dommer
  1. Godkjent dommer
  2. Godkjent adm
 4. Legg inn godkjenning (Godkjent eller Avslått) for en og en dommer, eller flere av gangen, ved å hake av foran aktuelle dommere og velg godkjenning i felt over kolonne.
 5. Avslutt med å klikke den blå knappen Lagre endringer over listen.

 

image7jv1e.png

En kan gå i hver enkelt dommers dommerprofil for å få oversikt over påmeldinger og godkjenningsstatus.

 1. Klikk på en dommers navn i listen Dommere eller Dommerpåmelding
 2. Gå til Påmeldinger

image8uyz.png