Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Idretten skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov - idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere

Dette er Ungdomsløftet!

Trøndelag idrettskrets ungdomsutvalg:

Ungdomsutvalget i Trøndelag idrettskrets

Lederkurs for ungdom:

Lederkurs for ungdom

Felles plattform ungdomsidrett i Trøndelag, 2019-

Prosess "felles plattform ungdomsidrett 13-19 år i Trøndelag"

Hva er ungdomsidrett?

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole. Det er rundt 300 000 i aldersgruppen 13-19 år som er aktive medlemmer i norsk idrett.

To viktige premissgivere for ungdomsidretten er Ungdomsløftet og Retningslinjer for ungdomsidrett.

Har du spørsmål om ungdomsidrett? Kontakt våre fagansvarlige:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Barneidrett
 • Ungdomsidrett
 • Allidrett
 • KlubbAdmin
 • Spillemidler til utstyr
 • Nettside og SOME

Gina Thrane
Gina Thrane
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Midtpå og Øyene

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Barneidrett
 • Allidrett
 • Folkehelse
 • Nettside og SOME