Lederkurs for ungdom

Vi utdanner unge idrettsledere som VIL, KAN og TØR bidra i eget idrettslag.

Trøndelag idrettskrets (TrIK) arrangerer Lederkurs for engasjert ungdom mellom 15 og 19 år som er medlem av et idrettslag. Kurset avholdes årlig, vanligvis i januar, med oppfølgingshelg i april. 


INVITASJON OG SØKNADSSKJEMA

Informasjon om nytt kurs legges finner du i idrettskretsens kalender, som nyhet på vår nettside og facebookside.

Trykk her for å lese mer og påmelding Lederkurs for ungdom 2024

Hva er Lederkurs for ungdom?

"Lederkurset kan ikke beskrives det må oppleves! Man lærer å ta ansvar, og får motivasjon til å gjøre noe for sin egen klubb. Man bygger selvtillit og lærer mye av andres erfaringer! Kurset var helt fantastisk!" (tidligere deltaker)

Lederkurs for ungdom skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som ledere.

Kurset tar for seg temaene:
• teambuilding
• selvtillit og selvfølelse
• jeg som rollemodell
• medlemmet i sentrum
• ungdom som ressurs
• fra mål til handlingsplan
• kommunikasjon
• presentasjonsteknikk

Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltagerene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og å tørre å ta ansvar i egen klubb. 

Målgruppe 
Ungdom i alderen 15-19 år som er medlem av idrettslag og ønsker å utvikle seg som idrettsleder. Det er en fordel om man har oppgaver i klubben (styreverv/utvalg e.l.) eller ønsker å ta en aktiv rolle i klubben. 

Organisering
25 timer fordelt på to deler. Første del er en helg med kursopplegg på totalt 19 timer inkludert overnatting fra fredag til søndag. Andre del er en lørdag eller søndagssamling på 6 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. Det kreves 100% oppmøte for å få deltagerbevis. Du melder deg på begge samlingene ved påmelding, og får kursbevis som kan brukes eksempelvis i forbindelse med jobbsøknader.  

1. samling

 • Bli kjent
 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse. 
 • Deg som rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Praksis 
Alle deltagerene skal mellom de to samlingene presentere i klubben sin hva man har vært med på og lært første kurshelg. Utover dette blir det forventet minst 10 timer med praksis i klubb, for eksempel:  

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale
 • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
 • Være aktiv deltager i utvalgs-/styremøter

2. samling

 • Evaluering av handlingsplan og gjennomført praksis
 • Erfaringsutveksling
 • Videre engasjement og rolle i idrettslaget

Viktig informasjon
Det er lagt opp til at idrettslaget har en person som fungerer som kontaktperson for deltageren. Les mer under forventning til idrettslaget. 

Forventninger til deltakerne
Det forventes at deltakerne er aktive i idrettslaget, enten som utøver, trener eller har en annen rolle, og bruker det de lærer på kurs til å utvikle idrettslaget.

Kurset er rus- og alkoholfritt og brudd på dette medfører hjemsending for egen regning. 

Forventninger til idrettslaget
Det forventes at idrettslaget følger opp deltakerne i praksis gjennom en eller flere kontaktpersoner og gir dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Kontaktpersonen må være tilknyttet idrettslaget.

Hva er en ung leder og hva kan en ung ressursperson bidra med i idrettslaget?  
En ung leder er en ressursperson mellom 15 – 19 år. Det kan være ei jente eller en gutt som er tilknyttet idrettslaget som utøver eller trener, og/eller en ung person som ønsker å bidra med andre oppgaver i idrettslaget. Det er derfor viktig at idrettslaget – med kontaktpersonen i spissen – åpnar noen dører og inviterer den/de unge lederne til å bidra med det de har lært på kurset etter kurshelgen. Deltakerne utarbeider blant annet en handlingsplan i løpet av kurshelgen, som skal gjennomførast i eget idrettslag. Handlingsplanen kan være et godt utgangspunkt for de videre diskusjoner og møter mellom den/de unge lederne og kontaktpersonen (idrettslaget), i tillegg til spørsmålene nedenfor:  

 • Kan innspill fra den unge lederen bidra til at idrettslaget utvikler seg?  
 • Kan den unge lederen se ting fra et litt annet ståsted?  
 • Kan den unge lederen bli valgt inn i styret? 
 • Kan den unge lederen bidra med andre oppgaver?

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver