Kompetanse

Atle Rolstadaas
Atle Rolstadaas
Atle Rolstadaas

Aktivitetslederkurs barneidrett, temakvelder barneidrett, lederkurs for ungdom, styrearbeid i praksis, virksomhetsidé, startmøte, klubbutvikling.

- Jobber til daglig som utviklingskonsulent i Utviklingsavdelingen i Norges skiforbund
- Master idrett fra NTNU, Coaching og ledelse NIH, Trener i alpint i 10 år (barneidrett til ungdom og utøvere på lag - topp). Veilederutdanning NIF. Trener 1-2-3 alpint. Kursholder for idrettskretsen siden 2011.
- Synes kompetanseheving og utvikling er viktige satsningsområder. Ønsker å bidra med positive opplevelser i den organiserte idretten. Mener det er viktig å møte folk der de er - tett på de som leder og styrer aktiviteten. I tillegg opplever jeg egen læring og utvikling.

Christine Dahl
Christine Dahl
Christine Dahl

Lederkurs for ungdom

- Folkehelsekoordinator i Dønna kommune. I tillegg trenerutvikler langrenn NSF. 
- Master Bevegelsesvitenskap, bachelor økonomi, trener for jr. Sør-Trøndelag Skikrets, tidligere langrennsløper. 
- Er kurslærer fordi det er givende å være med å utvikle morgendagens idrettsledere

Henrik Carstens
Henrik Carstens
Henrik Carstens

Klubbutvikler og gjør klubbutviklingsprosessser. I hovedsak utvikling av virksomhetsplan.

-  Eier og daglig leder i et konsulentselskap.
- Jeg har en bachelorgrad i økonom og i tillegg bacherlorgrad i organisasjonsutvikling.
- Jeg liker å bruke min kompetanse til beste for andre mennesker. Jeg har respekt for at jeg jobber med en viktig del av folks liv, nemlig deres bruk av egen fritid!

Ingar Ballo
Ingar Ballo
Ingar Ballo

Aktivitetslederkurs barneidrett og kick-off idrettsskole og allidrett

- Har jobbet i barnehage, men driver nå ENK. 
- Jeg har en bachelor i idrett og bevegelsesvitenskap, og har sittet i ulike verv i årevis. Min hovedidrett de siste 25 årene har vært disksport, men jeg har drevet med mye forskjellig på siden.
- Jeg brenner for breddeidrett og aktivitet, her har jeg muligheten til å bidra litt. Det er givende å treffe folk ute i klubbene, jeg lærer nye ting hver gang og det er gode erfaringer å ha med seg.

Kenneth Myhre
Kenneth Myhre
Kenneth Myhre

Aktivitetslederkurs, lederkurs for ungdom og andre temabaserte kurs/foredrag

- Jobber til daglig som idrettfagslærer ved Grong videregående skole, samt som faglærer og MOT-coach ved Grong barne- og ungdomsskole.
- Tidligere aktiv utøver i langrenn og friidrett. Har mastergrad i kroppsøvings- og idrettsvitenskap fra HiNT, samt trenerkurs i langrenn, friidrett og randonee. Har over flere år vært langrennstrener i på klubb- og kretsnivå. Har også erfaring som styremedlem og gruppeleder i Malm IL, og styreleder i Nord-Trøndelag Friidrettskrets.
- Syns det er givende å dele av egne erfaringer, kunnskaper og meninger på de områdene jeg brenner for, samtidig som jeg finner det lærerikt og givende å møte likesinnede som også har sitt hjerte i idretten!

Kjell Evenshaug
Kjell Evenshaug
Kjell Evenshaug

Styrearbeid i praksis og økonomikurs

- Pensjonist. Tidligere revisor i kommunal revisjon og økonomisjef og leder innen privat næringsliv. 
- Frivillig arbeid i mange år innen styrer i idrettslag og musikkorps. Har også holdt kurs innen lover og regler, personalsaker, personalutvikling, økonomi/finans/regnskap og styrearbeid. 
- Er kurslærer fordi det er morro å drive undervisning. Treffer mange forskjellige mennesker og en må skjerpe seg selv for å gi det beste i opplæringen av andre.

Lars Børre Hallem
Lars Børre Hallem
Lars Børre Hallem

Aktivitetslederkurs barneidrett og temakvelder barneidrett

- Jobber til daglig som formidler ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
- Har vært trener i 30 år, innenfor allidrett, ski og fotball. Har selv vært aktiv innen orientering og ski. En annen hobby er teater, som har gitt meg god hjelp i trenerrollen, særlig innenfor lagidretter.

Mari-Ann Landsem Melhus
Mari-Ann Landsem Melhus
Mari-Ann Landsem Melhus

Aktivitetslederkurs barneidrett og temakvelder barneidrett

- Jobber til daglig som lærer på barnetrinne ved Binde skole
- Har selv vært aktiv i langrenn og friidrett. Er fortsatt aktiv mosjonist i nevnte idretter samt også i orientering. Har tatt Diplomtrener og Topptrener 1. Har jobbet som gymlærer i skolen i 20 år. Har tatt kurs gjennom idrettskretsen. Jobbet i Nord-Trøndelag idrettskrets i 4 år og var både koordinator og kurslærer i barneidrett de årene.  
- Tillitsvalgt i egen klubb, Leinstrand IL, nå inne i sjette år som leder. I tillegg har jeg sittet to perioder som styremedlem i Sør-Trøndelag Idrettskrets og to år i styret for Idrettsrådet i Trondheim. Har tatt kurslærerkurs gjennom Idrettsforbundet.
- Det er gøy å formidle og være aktiv sammen med mennesker som brenner for god barneidrett. Det er samtidig utviklende for meg selv. Må holde meg oppdatert og lære meg nye aktiviteter.

Mona Elisabeth Gjedrem Lund
Mona Elisabeth Gjedrem Lund
Mona Elisabeth Gjedrem Lund

Aktivitetslederkurs barneidrett og temakvelder barneidrett

- Jobber til daglig som pedagogisk leder i Reinsholm Barnehage, Verdal
- Utdannet førskolelærer. Jeg har 4 år på Meråker Videregående på langrenn/skiskyting. Jeg er tidligere aktiv utøver i langrenn og skiskyting. I tillegg har jeg vært innom andre idretter som fotball, svømming og orientering.
- Grunnen til at jeg holder kurs er nok at jeg er opptatt av at barn skal få gode muligheter til å drive idrett i sitt nærmiljø og jeg er veldig opptatt av holdningene rundt om i både idrettslag og foreldregrupper i forhold til barneidrett. 

Terje Wist
Terje Wist
Terje Wist

Økonomikurs

- Jobber til daglig som seniorrådgiver i Revisjon Midt-Norge SA

Vidar Sørensen
Vidar Sørensen
Vidar Sørensen

Aktivitetslederkurs barneidrett, kickoff idrettsskole og barneidrett.

- Jobber til daglig på på idrettsfag ved Malvik videregående skole.
- Hovedfag idrett fra NTNU.
- Holder kurs fordi det er viktig for idretten og nye instruktører.  Spennende å holde kontakten med idretten for barn og unge og holde meg oppdatert.

Vigdis Vedul-Kjelsås
Vigdis Vedul-Kjelsås
Vigdis Vedul-Kjelsås

Tilrettelegging i paraidrett (tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse) og Ledsagning for blinde og svaksynte.

- Arbeider som førsteamanuensis i kroppsøving ved Institutt for Lærerutdanning, NTNU
- Lærer i grunnskole og videregående (kroppsøving og idrettsfag). Skrevet en doktorgrad om motorisk kompetanse, fysisk form og selvoppfatning hos barn. Håndball; spiller (lenge siden) og trener (tidligere og nå). Begynte å ta kurs om tilrettelegging i 1999 og har holdt kurs siden starten av 2000-tallet (flest fra 2011).
- Ved å være kurslærer i tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse, får jeg holde på med noe jeg brenner for- nemlig det å gjennomføre og diskutere tilrettelegging med personer fra mange yrkesgrupper som har lyst til å lære mer om hvordan man kan tilpasse og se muligheter i ulike typer aktiviteter. I tillegg lærer jeg selv mye av spørsmål og synspunkter fra kursdeltakerne, samt diskusjoner som oppstår underveis i kursene. 

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics.

Trykk her for å komme til Olympiatoppen sin nettside.