Om idrettskretsen

Trøndelag idrettskrets er idretten i Trøndelag sitt høyeste idrettspolitiske organ.

Den korte forklaringen på hvorfor idrettskretsen finnes er at vi skal bidra til å bedre rammebetingelsene for idretten i Trøndelag.

Trøndelag idrettskrets skal heve seg over særinteresser og tenke overordnet og helhetlig på de idrettspolitiske utfordringene som idretten i Trøndelag står ovenfor. Videre skal vi utvikle og legge fram de strategier og planer vi mener er nødvendige for idrettskretstinget hver andre år. I mellomtiden skal vi arbeide for å innfri målene i langtidsplanen.

Idrettskretsens lov:

Lov for Trøndelag Idrettskrets ble endret av styret 21.01.2022 og er i hendhold til NIFs lov

Lov for Trøndelag idrettskrets

Plan:

Vedtatt på Idrettskretstinget juni 2020.

«Langtidsplan 2024 – 2028 - Trønderidretten VIL»

Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag:

Vedtatt av Fylkestinget 19.oktober 2022.
Signert av fylkeskommune, idrettskrets og 38 ordførere.

«Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag»

Kontaktinformasjon

Postadresse: 
Elvenget 20 7716 Steinkjer

E-post:
trondelag@idrettsforbundet.no

Telefon: 
+47 90235000 

Kontonr.: 4240.09.46528
Vipps: #585753

ORG.NR. 871 574 472 MVA

Besøksadresse Trondheim
Ingvald Ystgaardsvei 3 A i 3. etg. 7047 Trondheim

Besøksadresse Steinkjer: 
Elvenget 20 i 3. etg. 
7716 Steinkjer